רקע
דב ויינריב
דב ויינריב
(1900‏-1982)
היסטוריון


a מאמרים ומסות

 

שד“ר מחברון בשנות תקע”ד-ע"ו: בגרמניה והולנד

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ח

הרקע והתכן הכלכליים-סוציאליים ביצירתו של ביאליק

תל אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ט

[אסף תדפיסים]

מקומות שונים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ“ו-ת”ש

מבוא ל“תעודות לתולדות הקהלות היהודיות בפולין”

נוירק: האקדמיה האמריקאית למדעי היהדות, תשי"א

מחזה עברי בלתי ידוע מתקופת ההשכלה בגרמניה

ניו-יורק: חמו“ל, תשט”ז 1955

תעודות לתולדות היהודים בפולין

ניו-יורק: חמו“ל, תשט”ז

v עיון

 

הדור השני ברחובות ודרכו המקצועית

ירושלים: ר. מס, תרצ"ט

מחקרים בתולדות הכלכלה והחברה של יהודי פולין

ירושלים: ר. מס, 1939

בראשית הסוציאליזם היהודי: א.ש. ליברמן - בני דורו וזמנו

ירושלים: ר. מס, 1940

הדור השני בארץ ישראל: ודרכו המקצועית

לונדון: אררט, תשי"ד

מחקרים ומקורות לתולדות ישראל בעת החדשה

ירושלים: מקור, תשל"ו 1975

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב ויינריב

הקלידו

  • יעל רישר
  • ערן גרף

הגיהו

*שולמית רפאלי

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

הדור השני ברחובות ודרכו המקצועית

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של דב ויינריב

הקלידו

  • יעל רישר
  • ערן גרף

הגיהו

*שולמית רפאלי