רקע
טוביה סלומון
טוביה סלומון
(1862‏-1951)
מדפיס, משורר, סופר וחוקר ישראלי, בן ליואל משה סלומון


t שירה

 

למנצח על שושנים: קבוצת שירים מגדולי חקרי לב על ציורי השושנה המציירת את כל שרידי חרבות מקדשי אל

ירושלם: שאלאמאן, תרמ"ג

בשעריך ירושלם

ירושלם: דפוס סלומון, תש"ב

a מאמרים ומסות

 

ספר ירושלם: יכלכל קיצור תקופות ותכונות ד מקומות הק' ירושלם, הר הבית, הר ציון, בית הכנסת בית יעקב, עם י"א ציורים פתוחי חותם

ירושלם: דפוס סלומון, תרמ"ד

שערי הר הבית: חמשת שערי הר הבית הנקובים בשמותיהם במס' (מדות א' ג') מציאותם כיום מקומם וצורתם

ירושלם: דפוס סלומון, תש"א

j זכרונות ויומנים

 

זכרונות מימי ילדותי

בתוך “עשרה דורות בארץ ישראל: צאצאי הראש”ז - הרב אברהם שלמה זלמן צורף (סלומון): מאתיים שנה תקנ“ד–תשנ”ד, 1794–1994", ירושלים: לינא, 1994–1995

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של טוביה סלומון

הקלידו

  • שלום פוקס, בן משפחה

הגיהו

  • מיה קיסרי

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

זכרונות מימי ילדותי

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של טוביה סלומון

הקלידו

  • שלום פוקס, בן משפחה

הגיהו

  • מיה קיסרי