רקע
אברהם בן־יעקב
אברהם בן־יעקב
(1914‏-2005)
היסטוריון, סופר, מחנך וחוקר יהודי בבל באלף השנים האחרונות


l פרוזה

 

האוצר: ספורי עם ואגדות / ציורים ה' הכטקופף

תל אביב: יבנה, תשכ"ט

חבר טוב / סיפר זקן בבלי בירושלים / [עיבוד]

[ירושלים]: [משרד החינוך והתרבות, המרכז לתכניות לימודים], [תש"ם]

מפי העם

ירושלים: א. רובינשטיין, תשמ"ז 1987

חבלי עלייה: סיפור מחיי העלייה הבבלית לארץ־ישראל בשליש הראשון של המאה העשרים

חיפה: מטמון, תשמ"ז 1987

a מאמרים ומסות

 

מלואים ל“הדפוס העברי בארצות המזרח”

קרית ספר כב, תש"ה

מקור עברי לתולדות יהודי בבל וסוריה

סיני; ירחון לתורה ולמדעי היהדות טז, תשה

על “מקור עברי”

סיני; ירחון לתורה ולמדעי היהדות יח, תשו

מקורות חדשים לתולדות יהודי בבל במאות הי“ב והי”ג

ציון טו, תשי

בתי כנסיות בבגדאד

סיני; ירחון לתורה ולמדעי היהדות נד, תשכד

יומנו של המתיישב היהודי הראשון בכלכותה רבי שלום בן עובדיה הכהן מארם-צובא

ספר זכרון ליצחק בן-צבי ב, תשכד

“פירמאן” נגד עלילות הדם, משנת תרכ"ו (1866)

סיני; ירחון לתורה ולמדעי היהדות נה, תשכד

מנהג יהדות בבל

ילקוט מנהגים, תשכז

בגדאד

מחניים; במה למחקר, להגות ולתרבות יהודית קיד, תשכז

מוצל

מחניים; במה למחקר, להגות ולתרבות יהודית קיט, תשכח

מבואות ל“שירה ופיוט של יהודי בבל בדורות האחרונים: אוסף ומבחר”

ירושלים: מכון בן צבי באוניברסיטה העברית, תש"ל

הרב יהודה אלקלעי מבשר הציונות

ירושלים: המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח - משרד החינוך והתרבות, תשל"ט 1979

יהודי בבל בתקופות האחרונות

ירושלים: קרית ספר, 1980

איגרת וחמישה שירים לכבוד השר סלימאן ב"י דוד ששון

מחקרים בתולדות יהודי עיראק ובתרבותם 2, תשמא

עליית יהודי בבל לארץ-ישראל במאה הי"ט

מורשת יהודי ספרד והמזרח, תשמב

שטרי הקדש של בתי כנסת בבגדאד

נסים - קהילות ואישים, תשמה

יהודי בוכארה בעיני רב ראשי

פעמים; רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח 35, תשמח

על ביקורו של נאצר א-דין שאה בעיראק בזמנו של אחמד מדחת פאשא ויחס שניהם ליהודים

ספר פנינה סיון, 1989

שטרות מירושלים : בעסקי רבי עבדאללה ב"ר משה חיים מבגדאד

אסופות; ספר שנה למדעי היהדות ד, תשן

העלייה של יהודי בולגריה : מודל להגשמה ציונית

גשר, כתב-עת לעניינים יהודיים 133 תשנו

ההשפעה הספרדית על פיוטי משוררי בבל

מהות; כתב-עת ליצירה יהודית טז, תשנו

ארבעה ימי-נס ליהודי בגדאד ובצרה

סיני; ירחון לתורה ולמדעי היהדות קיח, אב-אלול תשנו

פרסומי ד"ר אברהם בן-יעקב

[ירושלים] : [מוציא לאור לא ידוע], [תשנ"ז]

שתי תעודות מהשנים תרע“א ותרע”ה מטעם ראשי קהילת יהודי בגדאד ונכבדיה

האומה 128, תשנז

שירים שהתפרסמו בעיתונות היהודית בכלכותה לכבוד אישים ממוצא בבלי

מהות; כתב-עת ליצירה יהודית יט, תשנז

פירמאן על הוואלי נאצ’ם פאשא

פעמים; רבעון לחקר קהילות ישראל במזרח 71, תשנז

מקור חדש לתולדות הרב אליהו ב"ר משה חיים מבגדאד

יהדות בבל; כתב-עת לחקר תולדות יהודי בבל ותרבותם 2, תשנח

גטו או גשר : הפריחה הגדולה - בישראל מופיעים יותר עיתונים וכתבי-עת ברוסית מאשר בכל ארץ אחרת מחוץ לחבר המדינות

ספר השנה של העיתונאים, 1998

העתונות בלשון הרוסית בישראל

קשר 24, 1998

על הקהילה היהודית בכות אל-חיי שבעיראק

קובץ הציונות הדתית ב, תשנט

v עיון

 

תורת הקרבנות

ירושלים: ר. מס, תרצ"ט 1938

תולדות הרב עבדאללה סומך: גדל רבני בבל בדורות האחרונים

ירושלים: מטמון, תש"ט

קהילות יהודי כורדיסתאן: בצירוף שירים ופיוטים

ירושלים: מכון בן צבי - האוניברסיטה העברית על ידי קרית ספר, תשכ"א

תורת התרומה והמעשר

ירושלים: ר' מס, תשכ"ד

קיצור תולדות יהודי בבל: מראשיתם ועד היום

ירושלים: ר' מס, [c1971]

הרב יוסף חיים: מגדולי רבני בבל

ירושלים: המחלקה לתרבות תורנית - משרד החינוך והתרבות, תשל"ב

קברים קדושים בבבל: תיאורים של קברי אישים מתקופת התנ"ך, התלמוד והגאונים

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשל"ד 1973

ירושלים בין החומות: לתולדות משפחת מיוחס

ירושלים: ר' מס, תשל"ז 1976

יהודי בבל מסוף תקופת הגאונים עד ימינו: ד“א תשצ”ח - ה“א תש”כ (1038–1960)

ירושלים: קרית ספר, 1979

יהודי בבל בארץ ישראל מהעליות הראשונות עד היום

ירושלים: ר' מס, תש"מ 1980

הרב יוסף חיים מבגדאד: תולדות חייו ורשימת כתביו

אור יהודה: מרכז מורשת יהדות בבל, המכון לחקר יהדות בבל, תשמ"ד 1984

יהודי בבל בתפוצות

ירושלים: ר' מס, תשמ"ה 1985

עברית וארמית בלשון יהודי בבל

ירושלים: מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשמ"ה (1985)

פרקים בתולדות יהודי בבל: קורות ענף אחד ממשפחת ששון הבגדאדית

ירושלים: עולם הספר התורני, תשמ"ט 1989

אוצר הסגולות: שהיה מקובל במסורה במנהגי יהודי בבל (איראק) בדורות האחרונים

ירושלים: [מוציא לאור לא ידוע], תשנ"א

הרפואה העממית אצל יהודי בבל

ירושלים: יריד הספרים, תשנ"ב 1991

מנהגי יהודי בבל בדורות האחרונים

ירושלים: מכון בני יששכר, תשנ"ג 1993

השליח הנודד: על שליח ארץ־ישראל הרב יוסף חיים שרים זצ"ל

ירושלים: נוריאל שרים, תשד"נ 1994

הרב ששון ב"ר מרדכי שנדוך: תולדותיו, חיבוריו, שיריו ופיוטיו

ירושלים: מכון הכתב, תשנ"ד 1994

בית זבידה

ירושלים: מכון בני יששכר, תשנ"ד 1994

אוצר השירים, החבורים והדרשות של הרב יוסף חיים: בצרוף חקר ספורי המוסר שלו

ירושלים: מכון הכתב, תשנ"ה 1994

אוצר המשלים והפתגמים של יהודי בבל בדורות האחרונים:

ירושלים: הוצאת יריד הספרים, תשנ"ח 1998

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם בן־יעקב

הקלידו

  • אילנה רונן

הגיהו

  • אודי מנור

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

קיצור תולדות יהודי בבל: מראשיתם ועד היום

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם בן־יעקב

הקלידו

  • אילנה רונן

הגיהו

  • אודי מנור