רקע
צבי הירש יפה
צבי הירש יפה
(1857‏-1927)
מתמטיקאי, כרונולוג, עסק בחקר לוחות השנה הכללים ובלוחות השנה העבריים, ממציא.


v עיון

 

קורות חשבון העיבור

ע“פ מהדורת תרצ”א

לקורות היהודים באיטליה

מתוך האסם, מאסף לספרות ולמדע, סנקט פטרבורג, תרנ"ח 1897

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של צבי הירש יפה

הקליד:

  • אמיר גולדשטיין

הגיה:

  • משה נועם

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

לקורות היהודים באיטליה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של צבי הירש יפה

הקליד:

  • אמיר גולדשטיין

הגיה:

  • משה נועם