רקע
אהרון זאב אשכולי
אהרון זאב אשכולי (1901‏-1948)
היסטוריון ישראלי, חוקר יהדות וחסידות, חוקר התנועות המשיחיות, מתרגם, מורה ורב צבאי.
יצירות שהועלו למאגר: 2 יצירות
l פרוזה

 

האנך

ירושלים: דפוס העברי, תרפ"ה. ‬

a מאמרים ומסות

 

אגרת לחיל

ישראל: מוציא לאור לא ידוע, תש"ה?

חבש: העם, הארץ, התרבות, דברי-הימים, השלטון, הפוליטיקה.

ירושלים: יסודות, תרצ"ו

על התנועה המשיחית בסיציליה ‬

‫[ירושלים] : [מוציא לאור לא ידוע], [ת"ש]. ‬ הדפסה מיוחדת מ“תרביץ” שנה י"א-ספר ב’. ‬

v עיון

 

גזע האדם: חקר הגזעים ותורות הגזע

ירושלים: ר. מס, 1937

האמנסיפציה היהודית: המהפכה הצרפתית ומלכות נפוליאון

ירושלים: קרית ספר, תשי"ב

מאמר הספרות

ירושלים: יסודות, 1941

החסידות בפולין

ירושלים: מאגנס, תשנ"ט, 1998.

התנועות המשיחיות בישראל: אוצר המקורות והתעודות לתולדות המשיחיות בישראל

בצירוף מבואות, ביאורים והערות היסטוריות. ירושלים: מוסד ביאליק, תשט"ז 1956.

חית קנה: חזון שלמה מלכו

ירושלם: ראובן מס, תרצ"ט

ישראל: ידיעת עמנו, מהותו, שבטיו ולשונותיו

ירושלים: ר' מס, תשי"ג

ישראל: פרקי אתנולוגיה, ידיעת העם

ירושלים: יסודות, תרצ"ז 1937

כתות ושבטים: טכסטים ומחקרים לתולדות נדחי ישראל

ירושלים: דפוס ש' רוהלד, תש"ג

ספר הפלשים: יהודי חבש, תרבותם ומסורותיהם

ירושלים: מס, תשל"ג

קהילת לודז': תולדות עיר ואם בישראל.

[קו לקו: ספריה לידיעת ארץ ישראל ועם ישראל; ט]; ירושלים: המחלקה לעניני הנוער של ההסתדרות הציונית, תש"ח

תנועת טוביאנסקי בין היהודים : אפיזודה משיחית. ‬

‫ירושלם: בני בצלאל, תרצ"ג. ‬

s יצירות מתורגמות

 

ספר הדרך וארח מישרים / לאו- טזו

ירושלם: ר’ מס, תרצ"ז. ‬

ספר החזיונות / רבי חיים ויטאל

יוצא לאור מתוך כתב יד המחבר. [ספרית מקורות; יז ] ירושלים: מוסד הרב קוק, תשי"ד

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אהרון זאב אשכולי

הקלידו

  • אילנה רונן
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • ציפורה ניצן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אהרון זאב אשכולי

הקלידו

  • אילנה רונן
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • ציפורה ניצן