רקע
אליעזר ברוצקוס
אליעזר ברוצקוס
(1907‏-1987)
מתכנן ערים ומהנדס ישראלי.


a מאמרים ומסות

 

מרכז עירוני קטן: סכום נתונים לצרכי תכנון ופיתוח

הקריה, תל אביב: משרד ראש הממשלה – אגף התכנון, תש"ט

בעית החלוקה הגיאוגרפית של האוכלוסיה

ירושלים: דפוס הממשלה, תשט"ז

כפר ברא: פרוגרמה וסקר דימוגרפי־כלכלי / (עם ב. ספיר, ח. אריון)

ירושלים: משרד הפנים - אגף התכנון, התכנון הארצי - המחלקה למעוטים, 1963

השקולים המוקדמים לתכנון הפיסי של הגדה המערבית ורצועת עזה / (עם ח' אריון)

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, 1967

תכנית לתפרוסת הגיאוגראפית של מדינת ישראל בת 5 מיליונים

ירושלים: משרד הפנים, תשל"ג

v עיון

 

כפר אונו

בתוך “מחקרים: עבודות המוסד לחקר הבניה והתכניקה”, פלשתינה־א“י: הסתדרות המהנדסים, הארדיכלים והמודדים בארץ־ישראל; תש”ה 1944

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר ברוצקוס

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

כפר אונו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אליעזר ברוצקוס

הקלידו

הגיהו