רקע
לוקיאנוס
לוקיאנוס
(120‏-180)
רטוריקן וסאטיריקן יווני ממוצא אשורי.


עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

תולדות אלכסנדר מאבאנטייכס; הלצה קדמונית

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של לוקיאנוס