רקע
אלעזר שולמן
אלעזר שולמן (1837‏-1904)
סופר עברי.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
l פרוזה

 

אצר ספורים

ווארשא: ש.ב. שווארצבערג, תרנ"ד 1894

האובדים והנדחים (עיבוד חופשי על פי “עלובי החיים” להוגו)

אדעסא: דפוס מ. א. בעלינסאן, תרכ"ז 1866

j זכרונות ויומנים

 

זכרונות עיר מולדתי: ציונים ותוים שונים

ס“ט פטרבורג: בעהרמאן וראבינאוויץ, תרנ”ד

v עיון

 

שפת יהודית־אשכנזית וספרותה מקץ המאה הט"ו עד קץ שנות המאה הי"ח

ריגא: בדפוס א. לעווין, תרע"ג

עמקי שפה.

ברלין: אחיאסף, תרנ“ח-תרנ”ט

שמות אנשים בכתבי הקדש.

אודיסה: אחיאסף, תר“ס-תרס”א

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלעזר שולמן

הקלידו

  • ורה ריבלין

הגיהו

  • מלאכי שפר
  • עמי זהבי
  • בני סורקין
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אלעזר שולמן

הקלידו

  • ורה ריבלין

הגיהו

  • מלאכי שפר
  • עמי זהבי
  • בני סורקין