רקע
חיים שירמן
חיים שירמן
(1904‏-1981)
חוקר שירת ימי הביניים של יהדות ספרד, הפיוט הקדום בארץ ישראל, השירה העברית, התיאטרון והמוזיקה של יהדות איטליה.


v עיון

 

מבחר השירה העברית באיטליה

ברלין: שוקן, תרצ"ד 1934

סיפורי אהבה של יעקב בן אלעזר

ברלין-ירושלים: שוקן, תרצ“ט; ירושלים: חמו”ל, תרצ"ט?

שירים חדשים מן הגניזה: יוצאים לאור בצירוף מבואות חילופי גרסאות וביאורים

ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, תשכ"ו 1965

צחות בדיחותא דקידושין: קומידיה בחמש מערכות מאת יהודה סומו איש מאנטובה

<1527-: <1592 יוצא לאור על פי שלושה כתבי יד בצרוף מבוא, הערות ונספחים על ידי חיים שירמן. ירושלים: ספרי תרשיש, תשכ“ה 1965; תש”ו

כתבים נבחרים: משא בערב לקט שירים קטעים מתוך מחזות / שמואל רומאנילי [ההדיר, הקדים מבוא ופירש חיים שירמן]

ירושלים: מוסד ביאליק, (תשכ"ט 1968)

שירים נבחרים / שלמה אבן גבירול [ערוכים ומבוארים בידי ח. שירמן]

תל אביב: שוקן, תשכ"ח 1968

השירה העברית שלאחר תקופת המקרא: ובעיות מחקרה

ירושלים: דפוס המרכז, תשכ"ז

הקרב בין בהמות ולויתן לפי פיוט עברי קדום

ירושלים: דפוס המרכז, תשכ"ח

שמואל רומאנילי: המשורר והנודד.

ירושלים: מכון שוקן למחקר היהדות ליד בית המדרש לרבנים באמריקה, תשכ"ט

חקר השירה והפיוט בשנים 1948 ו-1949

ירושלים?: חמו"ל, -197?

שירי החול / שלמה אבן גבירול [יוצאים לאור על ידי חיים בראדי וחיים שירמן בהשתתפותו של ישראל בן-דוד]

ירושלים: מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה, תשל"ה (1974)

שירים נבחרים / יהודה הלוי [ערוכים ומבוארים בידי ח. שירמן]

ירושלים: שוקן, 1968; תשל"ח 1978

לתולדות השירה והדראמה העברית

ירושלים: מוסד ביאליק, תשל“ט 1979-תש”מ 1979

יהוסף הנגיד: טראגדיה של מדינאי יהודי

ירושלים: מוסד ביאליק, (תשמ"ב 1982)

חקר השירה והפיוט תש“ח-תשל”ח: ביבליוגרפיה מוערת מיסודו ובעריכתו של חיים שירמן

באר שבע: הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תש"ן 1989

תולדות השירה העברית בספרד המוסלמית [ערך, השלים וליווה בהערות עזרא פליישר]

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשנ"ו 1995

תולדות השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת [השלים וליווה בהערות עזרא פליישר]

ירושלים: הוצאת ספרים ע“ש י”ל מאגנס, תשנ"ז 1997

אוסף שירי קודש: כתב יד מספרד ומארצות המגרב מהמאה ה-14

תל-אביב: י. גולן, תשנ"ז 1997

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים שירמן

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של חיים שירמן

הקלידו

הגיהו