רקע
משה הס
משה הס
(1812‏-1875)
סופר והוגה דעות סוציאליסט. מאבות התנועה הסוציאליסטית באירופה, ממבשרי הציונות והסוציאליזם הציוני.


a מאמרים ומסות

 

משה הס ובני דורו: אגרות ממנו ואליו

תל-אביב: עם עובד, תש"ז

כתבים כלליים

ירושלים: הספריה הציונית, תשט"ז

כתבים ציונים ויהודיים

ירושלים: הספריה הציונית, תשי"ד

רומא וירושלים [מבוא מאת מרדכי מ. בובר ואחרית דבר מאת מיכאל גרך]

ירושלים: הספריה הציונית, תשמ"ג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה הס

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

רומא וירושלים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של משה הס

הקלידו

הגיהו