רקע
ויירה פיגנר
ויירה פיגנר
(1852‏-1942)
מהפכנית רוסיה.


j זכרונות ויומנים

 

זכרונות ויירה פיגנר: מימי מאסרה בשליסלבורג

תל אביב: דפוס קואופרטיבי הפועל הצעיר, תרפ"ד

עמל חיים

תל-אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, הקיבוץ המאוחד, תש"ד-

לאחר שליסלבורג

תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תש"ו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של ויירה פיגנר

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיה האחרונות שראו אור בפרויקט

זִכְרוֹנוֹת וְיֶירָה פִיגְנֶר מימי מאסרה בשליסלבורג

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיה של ויירה פיגנר

הקלידו

הגיהו