רקע
בן־ציון כ"ץ
בן־ציון כ"ץ
(1875‏-1958)
עיתונאי, סופר והיסטוריון, זוכה פרס סוקולוב.


a מאמרים ומסות

 

שיחה תלמודית

ברלין: דפוס איטצקאווסקי, תרנ"ז

לא אוכל להחשות: על דבר רצח ארלוזורוב

תל אביב: דפוס ארץ, 1933

הד הזמן (גליון חד-פעמי)

תל אביב: דפוס א' מוזס, תרצ"ד

האמת קודמת לשלום: אחרי שחרור כל הנאשמים ברצח ארלוזורוב (מאמר בשלשה פרקים)

תל-אביב: דפוס הארץ, תרצ"ד

האמת קודמת לשלום: לבוא הוועדה האנגלו אמריקאית לארץ

תל אביב: דפוס א' מוזס, תש"ז

על עתונים ואנשים

תל אביב: צ’ריקובר, 1983

j זכרונות ויומנים

 

זכרונות: חמישים שנה בהיסטוריה של יהודי רוסיה (בתרגום ברוך קרוא)

תל אביב: נ' טברסקי, תשכ"ג

v עיון

 

הציוניות בדברי ימי ישראל: מימי גלות ספרד עד היום [בשם: בן אברהם]

ווארשא: אחיאסף, תרנ"ט

על חיי שאול טשרניחובסקי

פורסם בהמשכים ב“הזמן”, ינואר 1944–יולי 1944

היֵלכו שניים יחדיו? – בן ציון כ"ץ כידיד וכמניח יסודות לביוגרפיה של שאול טשרניחובסקי / עידו בסוק

פרושים, צדוקים, קנאים, נוצרים: שיטה חדשה בחקר דברי ימי ישראל

תל אביב: נ' טברסקי, תש"ח

גילוי סוד המגילות הגנוזות במערת יריחו

תל אביב: נ' טברסקי, תש"י 1950

רבנות, חסידות, השכלה: לתולדות התרבות הישראלית מסוף המאה הט“ז עד ראשית המאה הי”ט

תל אביב: אגודת הסופרים העברים ליד דביר, תשט“ז 1956-תשי”ט 1958

לקורות היהודים ברוסיא פולין וליטא: בשנות מאות השש עשרה והשבע עשרה לספירתם

תל אביב: ציון, תש"ל

© כל הזכויות שמורות. מותר לשימוש לקריאה, לימוד ומחקר בלבד, ואין לעשות ביצירות הללו שימוש מסחרי.

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של בן־ציון כ"ץ

הקלידו והגיהו:

  • משפחת בן ציון כ"ץ

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

על חיי שאול טשרניחובסקי

יצירות בַּמאגר על אודות המחבר
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של בן־ציון כ"ץ

הקלידו והגיהו:

  • משפחת בן ציון כ"ץ