רקע
יוסף האפרתי
יוסף האפרתי (1770‏-1804)
משורר ומחזאי עברי מדור המאספים – הדור הראשון של תנועת ההשכלה
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
t שירה

 

אלון בכות: על גויעת … מו“ה יחזקאל הלוי נ”ע אב“ד ור”מ דק"ק פראג …

Wien: A. Schmid, 1793

k מחזות

 

מלוכת שאול

קראקא: דפוס ר“נ הירץ ובנו א”ש כהנא שפירא, תקס"ב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף האפרתי

הקלידו

  • עינת קופרמן
  • תמר ניצן

הגיהו

  • נורית רכס
  • עמינדב ברזילי

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף האפרתי

הקלידו

  • עינת קופרמן
  • תמר ניצן

הגיהו

  • נורית רכס
  • עמינדב ברזילי