רקע
נתן ביסטריצקי
נתן ביסטריצקי
(1896‏-1980)
סופר, מחזאי, מתרגם, עורך ומבקר עברי. ראש מחלקת הנוער והתעמולה בקרן קיימת לישראל


l פרוזה

 

ימים ולילות: ספור בארבעה ספרים

ירושלים: הוצאת “המדפיס”, תרפ"ו 1926

ימים ולילות: סיפור על עדה אחת

תל-אביב: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1940

ימים ולילות: הגדה על מיתוס העדה

תל-אביב: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשל"ח 1978

k מחזות

 

יהודה איש-קריות: חזיון בחמש עלילות

ירושלים: דפוס “הספר”, תר"ץ

בליל זה: מחזה מימי חורבן ירושלים בארבע עלילות

ירושלים: ר. מס, 1935

שבתי צבי: חזיון בחמש עלילות

ירושלים: מרכז האגודה “למען האוהל”, תרצ"ו

ירושלים ורומי: יוספוס פלוויוס

ירושלים: ראובן מס, 1939

ישוע מנצרת: הגדה דרמטית

תל-אביב: מ. ניומן, תשי"א

ליל ירושלים: טרגדיה בחמש עלילות

ירושלים: המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תשי"ג

בסוד הולדת: הגדת הרצל

תל-אביב: מסדה, תשט"ו

חזיונות

תל-אביב: יובל וספרית הפועלים, 1960

a מאמרים ומסות

 

קרית ענבים: חמשה פרקים מחיי משקי העובדים על אדמת הקרן הקיימת לישראל / בשם העט יצחק פלח

ירושלם: “א” ווייס, תרפ"ד

על תנועת הנוער העברי: תזכיר על ועידות הנוער בדנציג ספטמבר (1927) שהוגש לדירקטוריון של הקרן הקימת לישראל

ורשה: השומר הצעיר, 1928

הקרן הקימת ובית הספר העברי

ירושלים: דפוס ארץ ישראל, 1928

ארץ ישראל בחנוך היהודי בפולין: (תמצית הרצאה לפני המועצה של מורי א“י למען הקהק”ל)

ירושלים: מרכז הסתדרות המורים בארץ-ישראל, תרפ"ט

פנינו לגולה: (הרצאה)

תל אביב: דפוס הארץ, תרצ"ב

החנוך העברי בגולה: הרצאה במסיבה של מועצת מורי א“י למען הקהק”ל, 4 באוגוסט 1932

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, 1932

ארץ ישראל ובית הספר העברי: שתי הרצאות

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תרצ"ג

ביצור הנוער

ירושלים: הלשכות הראשיות של הקרן הקימת לישראל וקרן היסוד, תרצ"ח

כבוש העם לציונות

ירושלים: הועד המאוחד של הסתדרויות-הנוער העולמיות בתנועה הציונית, תרצ"ט

על היהדות והציונות באמריקה הלטינית

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תש"ז

ארץ וגולה

תל-אביב: מסדה, תש"ח

מדיניות רביעית

ירושלים: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, תש"ט

חזון האדם: לחקר הביאוגרפיה של מין-האדם

מרחביה: ספרית פועלים, 1964

בדרך אל החזון

תל-אביב: ספרית פועלים, תשל"ד 1974

בסוד המיתוס

תל אביב: יחדיו, תש"מ 1980

קורות, תעיות, השפעות / בין אחרים

גבעת חביבה: מרכז תיעוד וחקר של השומר הצעיר, 1986

j זכרונות ויומנים

 

קסמי יבשת: רשמי מסע באמריקה הדרומית

מרחביה: ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1948

s יצירות מתורגמות

 

מבחר שירים / פאבלו נרודה

תל-אביב: ספרית פועלים, 1954

ההידלגו החריף דון קיחוטה מן למנצ’ה

מרחביה: ספרית פועלים, 1958

ערפלי שחרית: שירים / פלסקוב, חורחה

תל-אביב: ספרית פועלים, תשל"ח 1978

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של נתן ביסטריצקי

הקלידו

  • חווה ראוך־סטקלוב

הגיהו

  • עמינדב ברזילי

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

ירושלים ורומי: יוספוס פלוויוס

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של נתן ביסטריצקי

הקלידו

  • חווה ראוך־סטקלוב

הגיהו

  • עמינדב ברזילי