רקע
שמואל בזק
שמואל בזק (1927‏-1982)
מזכיר ועדת הכספים של הכנסת, חבר הנהלת בנק המזרחי. כתב יומן, שהתפרסם אחר כך לספר, בהיותו בשבי הירדני לאחר נפילת הרובע היהודי במלחמת השחרור
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
j זכרונות ויומנים

 

בעיר דוד ובשבי הלגיון: פרקי יומן

ירושלים: ר. מס, תשי"ד 1954

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל בזק

הקלידו

  • אסתר מור
  • גידי בלייכר
  • יואל דונחין

הגיהו

  • משה אוקמן

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל בזק

הקלידו

  • אסתר מור
  • גידי בלייכר
  • יואל דונחין

הגיהו

  • משה אוקמן