רקע
בן־ציון אייזנשטט
בן־ציון אייזנשטט
(1873‏-1951)
רב, דרשן, סופר פורה ועורך ליטאי־אמריקאי. נודע בעיקר בשל סדרות הלקסיקונים לתולדות סופרים ורבנים שכתב


t שירה

 

ציוני: קבץ שירים ומכתמים

ווארשא: האלטער ואייזענשטאדט, תרנ"ד

a מאמרים ומסות

 

נאמים לבר מצוה ולאביו

ברוקלין-ניו-יארק: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ד

ספר קול בכיי

ברוקלין, נ.י: דפוס מוינעשטער פאבלישינג קאמפ, תרצ"ה

v עיון

 

ספר צדיק לברכה

ניו-יורק: דפוס אמנות, תרע"ט

רבני מינסק וחכמיה: ספר הזכרון לתולדות גדולי ישראל

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"ט

ספר לתולדות ישראל באמריקה

אשדוד: מכון אוצרות גאוני ספרד, תשנ"ז

ספר אנשי השם בארצות הברית

אשדוד: מכון אוצרות גאוני ספרד, תשנ"ז

חכמי ישראל באמריקאס

נוא יארק: מכון גנזי נסתרות, תשע"ג

f מילונים ולקסיקונים

 

דור רבניו וסופריו

ווארשא-וילנא, תרנ“ה-תרס”ח

דורות האחרונים

נוירק: מוציא לאור לא ידוע, תרע“ג–תש”א

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של בן־ציון אייזנשטט

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של בן־ציון אייזנשטט

הקלידו

הגיהו