_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

בעתונות (להקמת האינטרנציונל)[1]

ברל כצנלסון

לתוכן הענינים

 

ה"דיילי הרוֹלד" כּוֹתב:  "אין בּפּרוֹגרמה של "מפלגת הפּוֹעלים" אף רמז למלחמה בּרדיפוֹת שרוֹדפים את היהוּדים בּארץ זוֹ (בּאנגליה).  אוּלם בּמלחמה זוֹ יש עתה צוֹרך רב, אשר יגדל עוֹד בּעתיד.  השֹנאה אל היהוּדים גדלה עם פּרוֹץ המלחמה, והעתוֹנוּת חירחרה אוֹתה כּכל יכוֹלתה:  זכוּרה עדיין התפּרצוּת חמת-העתוֹנים על עזוּת-פּניהם של היהוּדים לבקש להם מחסה בּמנהרוֹת מפּני אוירוֹנים גרמניים".

הדברים ישרים וּנכוֹחים, אוּלם דברים אלה הם הלא רק קוֹרטוֹב מן האמת.  והאמת עצמה, האמת האכזריה, אשר אין להתעלם ממנה, חייבת להַפְנוֹת את הדברים אל הטוֹענים עצמם:  למה זה בּאה הטענה נגד "מפלגת הפּוֹעלים" דוקא?  והיכן היא פּעוּלתה והדרכתה של עתוֹנוּת-הפּוֹעלים?  מה עוֹשֹה עתוֹנוּת הפּוֹעלים, בּעוֹלם בּכלל וּבאנגליה האדירה בּפרט, להציל אוֹתנוּ לא רק מאוֹתן הרדיפוֹת הצפוּיוֹת לנוּ בּאנגליה, כּי אם מן המרמס וּמן הטבח אשר המוֹני-העוֹלם וּמפַקדיהם עוֹרכים בּנוּ בּעוֹלם כּוּלוֹ, בּפּוֹלין, בּאוּקראינה, בּהוּנגריה, בּרוֹמניה?  מדוּע יוֹדעת עתוֹנוּת-הפּוֹעלים להסתער יוֹם יוֹם על רוֹדפי הבּוֹלשביוּת ואינה אוֹזרת את כּוֹחוֹתיה לשֹים קץ לשמד ולכּלָיה ולהסתוֹללוּת אשר נגזרוּ על עמנוּ?  מדוּע ידעה עתוֹנוּת הפּוֹעלים בּאנגליה להיחָלץ בּמלחמת-החירוּת של הוֹדוּ, ואינה יוֹדעת להרים את קוֹלה בּאוֹמץ בּמלחמת הקיוּם האנוֹשי והלאוּמי של יהוּדה?  והאינטרנַציוֹנַל גוּפוֹ, אם כּי לקוּי ורפוּי, מה עשֹה בּמשך שנוֹת הטבח, אם אפילוּ את ההחלטה הפּוֹשרת בּדבר משלוֹח "ועדה לחקירה" לא קיים, לא התאמץ לקיים, אם אפילוּ את מחנהוּ הוּא לא טיהר מחברת המפלגה השליטה של הפּוֹעל הפּוֹלני[2], אשר יד לה בּכל מעשֹי איבה, רדיפה ותוֹעבה?  האוּמנם בּיחס אלינוּ אפשר לצאת ידי חוֹבה בּאיזוּ מלים נדיבוֹת פּוֹשרוֹת?  הוֹי, כּהנה וכהנה יש עוֹד לשאוֹל.  ולא לשאוֹל, כּי אם לדבּר משפּטים.  אבל, האם יש לדברינוּ שוֹמע?  וּבינינוּ לבין עצמנוּ הלא אין לנוּ להכבּיר מלים.

 

שבט תר"פ.

לתוכן הענינים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה

 [1] קוּנטרס כ"ג, שבט תר"פ, עמוּד 15.  החתימה:  א.

[2] המפלגה השליטה של הפּוֹעל הפּוֹלני.  זוֹ מפלגת פּ.פּ.ס.