הנחיות ניקוד
פרויקט בן-יהודה

ניקוד בשתי דקות


ניקוד בחלונות 10:

במערכות ההפעלה Windows 8 ו-Windows 10 הוגדרו מחדש מקשי הניקוד. בשיטה החדשה הניקוד נעשה על ידי לחיצה על שני מקשים: AltGr (מימין למקש הרווח) + מקש ניקוד.

  1. מקש הניקוד הוא האות הראשונה בשם סימן הניקוד (ק = קמץ, פ = פתח וכו').

  2. במקום AltGr אפשר גם ללחוץ יחד על שני המקשים השמאליים Alt+Ctrl.


טבלתניקודחדשה.jpg

הערות:

  1. לא כל הגופנים העבריים מציגים נכון את הניקוד: בכמה מהם חסרות חלק מהנקודות, ובאחרים הנקודות אינן ממוקמות נכון. הגופנים הטובים ביותר להצגת טקסט מנוקד הם נרקיסים, פרנק-רוהל או דוד.

  2. בעת הקלדת יצירות, חשוב מאוד לא להשתמש במקף פשוט (-) במקום בקו מפריד.

  3. במטרה להקל עלינו את הזכירה, המקשים נבחרו על פי שמות סימני הניקוד:

א. המקשים ש, ח, צ, ס, פ, ק מתאימים לאות הראשונה בשם הניקוד; הדגש מתאים לד'.

ב. שׁין (השי"ן הימנית) מתאימה למקש W שצורתו דומה לש'; שׂין (השי"ן השמאלית) - לשמאלו.

ג. החולם מתאים למקש ו', המסמן את אם הקריאה O.

ד. הקובוץ נכתב במקש הלוכסן הדומה לסימן הניקוד בשלוש נקודות.

ה.

  • חטף־סגול (ֱ) נכתב במקש ב', שמימין לסגול במקלדת.

  • חטף־פתח נכתב במקש ], שמימין לפתח במקלדת.

  • חטף־קמץ (ֳ) נכתב במקש ר', שמימין לקמץ במקלדת.

סימנים מיוחדים:


סימניםמיוחדיםחדשים.jpg

שימו לב: ניתן לחזור בכל עת לשיטת הניקוד הקודמת שהייתה נהוגה בגרסאות המוקדמות יותר של חלונות על ידי בחירה במקלדת עברית בתפריט “הגדרות שפה ומקלדת” (בלוח הבקרה), ואז לבחור אותה על ידי לחיצה, לעבור למסך אפשרויות (options) ושם לבחור בפריסה הרגילה במקום בפריסה הסטנדרטית.

ניקוד לפי השיטה הקודמת:

יש לוודא שה-caps lock מופעל. במצב זה, להלן צירופי המקשים הדרושים להפקת ניקוד. כדי לנקד אות מסוימת, יש להציב את הסמן אחרי האות.


טבלתניקודישנה.jpg

סימנים מיוחדים:


סימניםמיוחדיםישנים.jpg

בכל שאלה, נא לפנות לעורכי הפרויקט, בכתובת editor@benyehuda.org


חזרה לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה