רקע
רחל מורפורגו
אגרות אל חננאל פראגעס

 

1    🔗

אל דברי פי חכם חן, אשר חננו אל חכמה וממדע כמ"ר חננאל פראגעס לעד יחיה. לא הרביתי בתשבחות ותארים לפי שלא זכיתי להכירך ולא אחניף לשום אדם ולא אזלזל בכבודם, אמנם מצחות לשונך ויופי אותיות מכתבך נכר כי סופר מהיר בתורת משה אתה.

אמש הגיעני מכתבך היקר מפז ומפנינים ובו כבדתני והעליתני על גב הענן ותשאני רוח השיר ואפול על פני ואשמע קול מדבר: מי את, כי באת לשיר בין הכוכבים? לא באתי אבל נחבאתי לברוחף גם עתה כאוב מארץ קולי, ומעפר תשח אמרתי, כרחל לפני גוזזיה נאלמתי דומיה. ומנופת צופים אמרותיך חזרתי בתשובה אל דבריך הנעימים. וה' הטוב ישלח לך כל טוב ויברך את כל מעשה ידיך ותזכה להצליח כחפצך וכנפש שפחתך רחל מורפורגו בת ברוך לוצאטו תנצב"ה, ואם לא ירע בעיניך אכתוב לך פרפרת.

פה טריאסטי ר“ח תמוז שנת ה' חומשי תורה ו**תרי”ג** מצותיך ואם נשמור עצמנו משס“ה מצות לא תעשה שהן ביכלתנו הקב”ה יקים לנו מצות עשה שאינן בייכלתנו רחם ארחמנו נאם ה'.

 

4    🔗

ברכות לראש משביר ושלום לאיש חמודות החומד לדברי

תורה אפילו מקטנה שבבריות כ“מר חננאל פארגעס יצ”ו".


חשתי אף על פי שהתמהמהתי לשמוא מצותיך, על כי אגרתך היקרה לא באה לידי עד אתמול, כי הלכה והיתה לאשה אחרת ושמה רחל כמוני, ומה אשיב אם לבך הטוב חפץ לכבדני ואיני ראויה לכך כל שכן שראיתי (במסכת מגילה דף י“ד ע”ב) לא יאה יהירותא לנשי, תי נשי הויין וסניין שמייהו. ומה אני ומה חיי כי באמרותיך כבדתני ותלית כנורך בעבורי ולא נכון לעשות כן כי לך נאה לזמר, ומכבד עולי המוטל על צוארי לא יכלתי לעמוד ולשקול במשקל השיר ועוד נחלשו מאור עיני ואין בי כח לחפש אחר הדברים אחת הנה ואחת הנה. יברכך ה' מציון ויכתבך בספר חיים עם כל הסרים אל משמעתך וחפץ ה' בידך יצלח.

רחל מורפורגו

טריאסטי י“א אלול תרי”ג.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות