רקע
יוסף שריג
מבעד למשקפת הירוקה

 

חבה"י1, מחנה התארגנות    🔗


מה זה, מה יום מיומיים?

לילה במחנה החברה –

פה התאחדו לאחר שנים

“בוגרת” “בינונית” ו“צעירה”.


במפקד עמוד דום!

עכשיו עבור לנוח

על אף החום.

נפגין הכוח.


כל החבריה בשיר ובמחול

לבית-השיטה חוזרים

וכולם נכנסים לאכול.

היום התארגנה חברת-הילדים!


מתוך" “פרחי שיטים”2, “תומר”3, 1958

בכל שנה היה “מחנה התארגנות” במקום קרוב לבית. בו שהו הילדים יממה או יותר בחוץ ושם בילו היטב. בששון ובשמחה ובחרו ועדות וביררו עניינים.


  1. ר“ת: חברת הילדים – הערת פב”י.  ↩

  2. עלון המכנס את יצירות הילדים והנוער של בית השיטה ויוצא לאור מידי פעם – הערת פב"י.  ↩

  3. לכל שכבת גיל בבית־הספר ניתן שם. תומר היה שמה של שכבת הגיל של יוסף שריג – הערת פב"י.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות