רקע
משה בילינסון
פּרוֹבוֹקציה של נדבּכים

שוּם צעד אינוֹ עלוּל להבליט יוֹתר את רמתם התרבּוּתית של שליטי הארץ, כאשר ההתעללוּת החדשה, שנעשׂתה בּאבני הכּוֹתל. שוּם דבר אינוֹ עלוּל לגלוֹת את הלוֹט מעל יחס הממשלה, הגלוּי והנסתר, אל הישוּב העברי, לזכוּיוֹתיו ולדרישוֹתיו, מאשר המערכה הנוֹספת הזאת בּמאוֹרעוֹת הכּוֹתל.

אל נשלה את נפשנוּ בּשוּם אשלָיוֹת: לא יתכן, כּי הבּנאים הערבים, אשר באוּ ליצוֹר “חזקה” נוֹספת ל“זכוּתם” על הכּוֹתל, למען עקוֹר מלב היהוּדים את התקוה לנצחוֹן הצדק, עוֹשׂים מה שהם עוֹשׂים על אחריוּתם הם בּלבד. מעוֹלם לא היוּ מעיזים לעשׂוֹת מעשׂה פּרוֹבוֹקציה גלוּיה כּזאת, אילמלא ידעוּ ידיעה בּרוּרה וּבטוּחה, כּי המעשׂה שלהם יהיה לרצוֹן לממשלת הארץ. וּממשלת הארץ אינה מר קיתרוֹטש [מוֹשל ירוּשלים] בּלבד. מוֹשל ירוּשלים, לאחר התנקשוּתוֹ בּכּוֹתל, שלא עברה בּשלוֹם, לא היה אוֹסר עלינוּ תגרה חדשה, אילמלא היה בּטוּח מראש בּחסוּת הרשוּת העליוֹנה בּארץ. וכיון שהענין יצא כּבר מגבוּלוֹת הארץ וּבא עד לוֹנדוֹן וגם לג’ניבה הגיע, כּלוּם יש להניח שמר לוּק [המזכּיר הראשי] לא הבטיח את עצמוֹ בּפני זעם הממשלה הלוֹנדוֹנית?

אל נתעלם מן המציאוּת. לא לכבוֹד יהיה זה לישוּב ולא לכבוֹד לתנוּעת־השחרוּר העברית. נבּיט ונראה את החזית המאוּחדת ההוֹלכת מפּקיד אנגלי פּלוֹני ועד המוֹעצה המוּסלמית וּמן המוֹעצה המוּסלמית ועד מר קיתרוֹטש וּמר לוּק ועד למשׂרד המוֹשבוֹת. רב כּוֹחה של חזית זוֹ, אוּלם לא נרכּין בּפניה את הראש, כּשם שלא עשׂוּ זאת הדוֹרוֹת שקדמוּ לנוּ בּאלפּיִם שנה. לא נבקש מהם חסד, לא נפּיל לפניהם תחינה, — ידענוּ מי וָמה הם לנוּ. אך את מחאתנוּ לא נחליש, ואת ירוּשלים לא נשכּח, ואת האמת נגיד לנוּ וּלזוּלתנוּ, לכל מי שאזניו אינן אטוּמוֹת בּפני שָועת הצדק, בּפני התפּרצוּת הכּאב של עם הנפגע בּמעמקיו.

מלחמת־ידים לא נכריז. בּשוּם צוּרה. בּשוּם אוֹפן. דוקא משוּם שאנוּ עוֹמדים בּפני פּרוֹבוֹקציה גלוּיה לא ניתן לה להשתלט עלינוּ, על דרכּנוּ, על חיינוּ. דוקא משוּם שיש מישהוּ הרוֹצה בּכך — טיפּת דם אחת לא תישָפך על־יד הכּוֹתל. גבוּרה אחרת נדרשת מאתנוּ. את כּאבנוּ נעשׂה למקוֹר יצירה. עלבּוֹננוּ, האוֹמר לנוּ מה המצב וּמה השליטים, ידרבּן אוֹתנוּ למאמצים מחוּדשים.

מה שידים זרוֹת לכּוֹתל בּנוּ עתה בּכוָנוֹת רעוֹת, בּמזימת זדוֹן ורשע, — תדענה להסיר ולסתוֹר ידים אחרוֹת, טהוֹרוֹת ונאמנוֹת. שוּם “חזקה” מלאכוּתית לא תוֹעיל לטָחי מחיצוֹת האיבה והעוֹשק, בּיוֹם אשר בּוֹא יבוֹא. יוֹם, אשר עם ישׂראל לא יהיה עוֹד מטרה לחצים וּלעלבּוֹנוֹת בּארצוֹ.


ג' חשון תרפ"ט (17.10.1928)

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות