רקע
ישראל כהן
[הקדמה]
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות

בספר זה כונסו מסות על סופרים ועל בעיות ספרותיות, שנדפסו בשעתן בכתבי־עת שונים. כולן נתונות כאן ללא שינוי; חוץ מבכמה מקומות, שהיה צורך למחוק מלה שאינה מתאימה או להחליפה באחרת. סבור הייתי, שאין זה מן המידה לתקן או להוסיף על מה שנכתב ונתפרסם בשעתו על סופר. הרגשת המחבר אותה שעה, התרשמותו וחותם סגנונו והבעתו, צריכים להשתמר בשעת הכינוס. בסופן של כמה מסות נרשם תאריך הופעתן, למען יבין הקורא, שאם יצירה חשובה לא נזכרה בהערכת סופר פלוני או פלוני, הרי זה משום שבאותו זמן עדיין לא נודעה בקהל.

ספר זה אח הוא לקודמו “הערכות ובבואות”, שהופיע בשנת תרצ"ח.

י.כ.


המלצות קוראים
תגיות