רקע
חיים דוד נוסבוים

הנני מבקש מאת הקוראים לסלוח לי אם ימצאו שגיאות אחדות בנקוד. לא נקדן אנכי. והפּסוק “שגיאות מי יבין” יכסה באַהבה על הפּשעים.

השיר “בבור” נכתב בהיותי בן כ' והוא היה בין אלה שנאבדו, ועוררתיו לתחיה מזכרוני.

השירים “לךּ דומיה תהלה”, “עד הגבול שלחוני” ו“יאוש” נכתבו בהיותי בן כ"ב. גם הם נאבדו, וחדשתים בשנת 1912.

השיר “בחלום חזיון לילה” נכתב בשנת תרמ“ט או תר”ן ונדפּס ב“הלאומי” של אפרים דיינרד. הזכרונות גם כן נכתבו בשנת תר“ן ונדפּסו ב”הפּסגה" של רדקינסן וב“העברי” של רוזנצווייג.

השיר “אסתר” נכתב בשנת תרנ“ה או תרנ”ו ונדפּס ב“העברי” של רוזנצווייג. השיר “תשעה באב” נכתב לפני שנים אחדות ונדפּס ב“היום” של גולדמן. השיר “ניסן וחג הפּסח באמריקה” נדפּס בראשונה במכתב שבועי האנגלי המכונה “היברו סטנדארד” ואח“כ ב”הדבורה" של רוזנצווייג. ויתר השירים וההעתקות נכתבו בשנות תרע“ט ותר”ף, מלבד השירים “זה לעמת זה” והשיר “ונקיתי דמם”, שנכתבו בהחל השנה הנכחית, שנת תרפ"א.

עתותי אינן בידי. אינני סופר החי על עטו. ושנים רבות חלפו, מבחר ימי שנותי, וספר עברי לא בא אל ידי (וד' יסלח לי, כי לא בזדון ובמעל אשמתי) טרוד אני כל הימים (לרבות גם הלילות) בדיני ממונות בין אדם לחבירו; בריב ומצה בין איש לאשתו, ולפושעים סנגור אנכי לפני כס המשפּט. ורק בלילה, בעלותי על ערש יצועי, טרם תאחזני השינה, תאר פּנים אלי לפעמים העבריה ותשעשע נפשי העיפה בניב שפתה!

ובזה אפּרד מאת הקוראים ואבטיחם, אם ימצאו שירי חן בעיניהם להוסיף לתת להם ממטעמי העבריה. אף כי בן ששים שנה אָנכי היום!

חד"ן.

נו־ירק, י“א חשון, תרפ”א.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות