רקע
שמואל הנגיד
[איה עפרים]
mנחלת הכלל [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: מהדורת דב ירדן; ירושלים : הברו יוניון קולג’ פרס; תשכ"ו.

— — ∪— — —∪ — — — — // — — ∪ — — —∪ — — — —

אַיֵּה עֳפָרִים1 בַּבְּכִי עָבָרוּ // שַׁחַר2, וְאֵיכָה אַחֲרַי נִשְׁאָרוּ?

יִבְכּוּ לְפֵרוּדִי כְנַחַל3, וַאְנִי // אֶבְכֶּה לְמַעַן כִּי בְרִית4 הֵפֵרוּ5.  1. עפרים – האהובים.  ↩

  2. בבכי עברו שחר – שנסעו בשחר לדרכם בבכי.  ↩

  3. כנחל – בהשפעת דמעות כשפעת מי הנחל.  ↩

  4. ברית – האהבה.  ↩

  5. הפרו – בהפרדם ממני.  ↩

המלצות קוראים
תגיות