רקע
ס. יזהר
הנסיעה אל העבר (ביקורת ספרים)

1

הפיליטוניסט המופלג אורי קיסרי הפתיע את קוראיו בספר־רשימות. ההפתעה היא בריכוז הדברים, בליריות הנסוכה על החומר, בטון הנוגה־הכואב ובגישה. לכאורה עשה העתונאי מה שעושה כל אחד בלבנו: עוקר את עצמו מההווה העירוני הזר, המרעיל והמטמטם ופונה לתחומים אחרים. א. קיסרי בחר בנסיעה ממשית “אל העבר”; אל מושבות הגליל והשומרון, פרקי גבורה, חלומות, לבטים ונצחונות, על אף כל הכשלונות. מפתיע הדבר: ההוללות החוגגת, המזהירה והמפוארת של העיר מעוררת הרהורים מרים וטעם פגום בלב ואילו מושבות “העבר” שלנו הדואב עד היום, המוזנח, המדולדל והמצומק מעורר, על אף הכל רגשי עידוד ותקווה באיש הארץ־ישראלי ובכוח היצירה הצפון בו. רק טענה אחת יש להשמיע בפני המחבר: למה נחפז כל כך? מדוע לא התעכב לזמן ממושך יותר באותם המקומות שהוא מספר עליהם. מבין השיטין מרגישים אנו, כי גלום שם חומר רב, היכול להעשיר את ספרותנו־הדלה ויובלות יעברו עד שיגיעו פרקים אלה לידיו של סופר עברי, כי אין הסופר נוהג לערוך נסיעות בכלל ונסיעות רחוקות אל “העבר” בפרט. ועוד: משאלה לסופר, חזקה עליו כי, לא יסתפק ב“נסיעה אל העבר” בלבד. הרי, בהתעטף עליו נפשו, שוב ירצה לברוח מן העיר, ואז אולי יפנה “אל ההווה”, אותו הװה אחר, בקיבוצים, בקבוצות ומושבים שפרקי גבורה בימים אלה לא יכלימו את משאת נפשם של גבורי ה“עבר”.


י. ס., בקורת ספרים; הנסיעה אל העבר/ א. קיסרי. גזית. ד, 6 (חשון תש''ב נובמבר 1941): 35


  1. “נסיעה אל העבר” מאת אורי קיסרי, הוצאה צ. לינמן, ת“א, תש”א.  ↩

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות