רקע
ס. יזהר
ס. יזהר (1916‏-2006)
סופר עברי בולט וחבר כנסת, חתן פרס ישראל לספרות יפה וחתן פרס א.מ.ת לספרות.
יצירות שהועלו למאגר: 155 יצירות
l פרוזה

 

a מאמרים ומסות

 

המהדיר: ישראל סמילנסקי

הנסיעה אל העבר (ביקורת ספרים)

גזית ד 6, חשון תש''ב נובמבר 1941: 35

על סנוב ועל אפס

הארץ, י אב תש"ט 5.8.1949

יזכור…

במעלה כ 17–18, כ“ט אלול תש”י 11.9.1950: 263

המתכת לוהטת עוד

דף 2, כ' כסלו תשי"א 29 בנובמבר 1950: 5

נחנך בכוח האמת שבחיינו

ניבים ג 23, תשרי תשי"ד ספטמבר 1953: 11 (דברים במליאת הכנסת בדיון על ביטול הזרמים בחינוך, 1953)

שירת אדוני־בזק

אכסניה ו, סיון תשט"ו

הספרות כראי הדור

דבר, כ ניסן תשי"ח 10.4.1958 [נאום בועידת הסופרים ה־18]

נזכור, יזכור

דבר, ג אייר תשי''ח 22.4.1958: 1

הכנסת מימד הזמן לבית־הספר

מכתב למערכת משא, כ“ז סיוון תשי”ט 3.6.1959

על הנשק לגרמניה

דבר, כ“ז סיון תשי”ט 3.7.1959

רשמי ביקור בברית־המועצות

הפועל הצעיר נה 50, כ“א אב תשכ”ב 21.8.62; הדאר מב 2, יב חשון תשכ''ג 9.11.1962

תמול ומחרתיים

דבר, כ“ה סיון תשכ”ד 5.6.1964; ב' תמוז תשכ"ד 12.6.1964

כאן זה המדע, כאן הטקסט הספרותי

מעריב, י“ט אייר תשכ”ה 19.5.1965

אורח מציץ בחינוך האמריקני

הדואר מ“ז 31, כ”ה סיוון תשכ"ח 21.6.1968: 568–571 (ע"פ דברים באוניברסיטת ברנדייס)

על חינוך ועל לא־חינוך

מולד ג 13, שבט–אדר תש''ל ינואר–פברואר 1970: 53–61; מולד ג 14–15, סיון תש''ל יוני 1970: 173–186

צילו של בית־הספר

מבפנים לג 2–3, אב תשל''א אוגוסט 1971: 233–258

להפסיק ללמד ספרות

‘החינוך’, גליון אייר 1972

מי יכול לשפוט אם הגיע הזמן למחול

דבר, משא י“ט חשוון תשל”ג 27.10.1972

על ספרות וחינוך

מאזניים לה 5–6, תשרי–כסלו תשל"ג אוקטובר–נובמבר 1972

מי צריך חינוך לערכים

הד החנוך מז 25, יא אדר ב תשל''ג 15.3.1973: 5–7

חינוך אינו מתחיל מתשובה

דבר השבוע, ח סיוון תשל"ג 8.6.1973

כנס כיתות י"ב של בני קיבוצים 12.3.74

שדמות נד, אביב תשל"ד; דבר־השבוע (ע"י חיים גורי)

משה סמילנסקי (1973) – שאלות שלא החלידו

הארץ, כ ניסן תשל''ד 12.4.1974

ואולי נחנך קצת פחות

דבר השבוע, 13.9.1974

להיות יהודי

דברים בתכנית בשבילי ספרות, שידורי ישראל; הדואר נג 39, כו באלול תשל''ד 13 בספטמבר 1974

עשן ושמו ערכים

הארץ, 30.9.1974

על סיפור עתיק ועל לקח מביך

ידיעות אחרונות, תרבות ספרות אמנות, כו שבט תשל''ה 7.2.1975

כולנו בשותפות אחת

מעריב, ד אייר תשל''ה 15.4.1975

נגד "הנחיות למחברים"

מכתב למערכת “מגמות” מוסד סאלד ירושלים, 27.4.76

העבודה – מפלגה למי, לשם מה?

דבר, טו תמוז תשל''ז 1.7.1977

נחמו נחמו

דבר, י סיון תשל''ז 27.5.1977

איזו מין ארץ תהיה לנו

דבר, כא אב תשל''ז 5.8.1977

בהצטלל הרגע ההיסטורי

דבר, טו כסלו 25.11.1977

בטרם אחריש

ידיעות אחרונות, תרבות ספרות אמנות, יז אדר א תשל"ח 24.2.1978

NEVER

דבר, ה תשרי תשל"ט 6.10.1978

“ריאקציה אגרארית”

דבר, כו תשרי תשל''ט 27.10.1978

מישהו צריך לשרוק עכשיו

דבר, ג אדר תשל''ט 2.3.1979

על שורשי קריאת הספרות

אורים להורים 3, אדר תשל''ט מרץ 1979: 4–5

קורה נבובה

דבר, 27.7.1979

על יהדותם של היהודים

מגוון, 39–40, אלול תשל"ט ספטמבר 1979: 4–9

ארבע נקודות ב"מצב האומה" תש"ם

דבר, ט תשרי תש''ם 30.9.1979

פגישה, כמעט פגישה

דבר, כו חשון תש''ם 16.11.1979

ארץ שממת אבות

דבר, י כסלו תש"ם 30.11.1979

על חדוות הקריאה

מעריב, ח טבת תש“ם 28.12.1979; טו טבת תש”ם 4.1.1980

למה גידף אל־תוהאמי?

דבר, כ“ו בשבט תש”ם 13.2.1980; הדואר נט 15, ה אדר תש''ם 22.2.1980

על יגאל אלון

דבר, יד אדר תש''ם 2.3.1980

על הדגל ועל הדגל שנפל

דבר, יא ניּסן תש''ם 23.3.1980

גם הולנד

דבר, יז אלול תש''ם 29.8.1980

שתיים שלוש הערות על קריאת שירים וסיפורים

דבר, כא חשון תשמ''א 31.10.1980

ללכת בגדולות

דבר, ב אדר א תשמ''א 6.2.1981

לשמוע את השורשים צומחים

טבע וארץ כג 3, שבט–אדר תשמ''א מרס–אפריל 1981; סביבות 32, אפריל 1994

קאניבליות

דבר, 6.4.1981; הדואר ס 24, כז ניסן תשמ''א: 382

מכתב גלוי אל חברי בדיעה

דבר, יח אייר תשמ''א 22.5.1981

צודק יותר הצד שלנו

דבר, א תמוז תשמ''א 3.7.1981

עוז להיות חילוני

שדמות עט, תמוז תשמ''א

מעמד המורה בסימן תמורה

החינוך המשותף 102, ספטמבר 1981: 78–85

(דברים שנאמרו באוניברסיטת חיפה ביום עיון בנושא “מעמד המורה בסימן תמורה” (13.5.81), כפתיחה לדיון)

לא אשם

דבר, ח כסלו תשמ''ב 4.12.1981

עמדה מיתולוגית

דבר, כט כסלו תשמ''ב 25.12.1981: 16

דברים שכמעט נאמרו במועצת הקיבוץ הארצי

על המשמר, חותם, 5.2.1982; ידיעות אחרונות, כז כסלו תשנ''א 14.12.1990

הירידה: מניעיה ותוצאותיה

דבר, יד ניסן תשמ''ב 7.4.1982: 16; 20 (דברי יזהר בסימפוזיון בהשתתפות הסופרים אהרון מגד, יורם קניוק, וח"כ עוזי ברעם)

החינוך: הטוב ביותר והטוב האפשרי

דבר, טז ניסן תשמ''ב 9.4.1982

מאה שנות ציונות

דבר, 9.4.1982; מעריב ז אייר תשמ''ב 30.4.1982

שאלות על מלחמה מתמשכת

דבר, ד תמוז תשמ''ב 25.6.1982

גלויות מן הלבנון

דבר, כד אב תשמ''ב 13.8.1982

ניצוץ היותר

דבר השבוע, כט אלול תשמ''ב 17.9.1982

לצאת משם מהר

דבר, ה תשרי תשמ''ג 22.9.1982: 7

אינטלקטואל במידבר

הדאר סב, 8 יז כסלו תשמ"ג 3.12.1982

על אידיאולוגיה וספרות

מאזנים, נו 2, טבת תשמ"ג ינואר 1983

על "קהות החושים" ועל "אני זז הצידה"

דבר ה אדר תשמ''ג 18.2.1983: 15

איש הספרות

ידיעות אחרונות: תרבות ספרות אמנות, כט סיון תשמ''ג 10.6.1983

צמיג בוער למלחמת לבנון

דבר, כט סיון תשמ"ג 10.6.1983

מבחיל

דבר, ג תמוז תשמ''ג 14.6.1983: 9

למה התפטר בגין

דבר כב אלול תשמ"ג 31.8.1983

מתחת הרי שוף

דבר, ט תשרי תשמ''ד 16.9.1983: 15

נגד "אחדות לאומית"

דבר, טז תשרי תשמ''ד 23.9.1983: 1

הצדיק

דבר, כ“א תשרי תשמ”ד 28.9.1983: 11

משורר הולך להפגנה

מאזנים נז 5– 6, חשון-כסלו תשמ"ד אוקטובר-נובמבר 1983

כרם נבות

עתון 77 ז. 47–48, כסלו-טבת תשמ''ד נובמבר-דצמבר 1983

בעבותות השיר הקשה

מאזנים נח, 1–2, אדר-ניסן תשמ"ד אפריל-מאי 1984

לא הצנזורה לבדה

עתון 77, ח, 52–53, ניסן-אייר תשמ"ד אפריל-מאי 1984

חציית גבול

דבר, טו סיון תשמ''ד 15.6.1984: 17

כמו מי הארץ כעת / ״הר הבית״

דבר, 4.1.91?; דבר, כב סיון תשמ"ד 22.6.1984?

עוד על הר־הבית

דבר, כט סיון תשמ"ד 29.6.1984

שורש המועקה

דבר כו תמוז תשמ"ד 6.7.1984

לא לשכוח; 16 הדקות של שולטן יעקוב – הבופור כמשל

דבר, יא תמוז תשמ"ד 11.7.1984

המחשבה התקועה

דבר, יא תמוז תשמ"ד 20.7.1984

על מעידת השמאל

דבר כט אלול תשמ"ד 26.9.1984

צק נחושת שמעון ודבר

דבר כו תשרי תשמ"ד 22.10.1984

מה לספרות ול"המצב הישראלי"

מעריב, יד ניסן תשמ''ה 5.4.1985: 37–40 (דברים שנאמרו ביום עיון בנושא: “המצב הישראלי והסיפורת העברית של העשור האחרון” באוניברסיטת ת"א, 12.3.85)

והארץ לא שקטה

דבר, יז סיון תשמ"ה 6.6.1985

דמוקרטיה ציונות אויב

הארץ, ה ניסן תשמ''ה 27.8.1985: 9

הם אנחנו ומה יהיה

דבר, יד תשרי תשמ''ו 29.9.1985: 10

מתי חייל אומר לא?

מעריב' יט תשרי תשמ"ו 4.10.1985

אתם המדינה

דבר, כב תמוז תשמ"ה 11.7.1985

והיה לנו שלום אבשלום אבשלום

דבר, כד חשון תשמ"ו 8.11.1985

זה לא טרור, זה עם

דבר, ט טבת תשמ"ח 30.12.1987

האילו של החס וחלילה

פוליטיקה, 1988

עונשים ממחסן הגרוטאות

דבר, יז טבת תשמ"ח 7.1.1988

החינוך אינו כתובת

מעריב, יח טבת תשמ"ח 8.1.1988

עוצמתו של הכוח החלש

דבר, כד שבט תשמ"ח 12.2.1988

קומו שותי הקפה

דבר, ז ניסן תשמ''ח 25.3.1988

לדבר באכזריות; פשרה או מלחמה

דבר, ל סיון תשמ"ח 15.6.1988

הסובל קובע את השם

דבר, כ' באלול 2.9.1988

רשע

דבר, ג חשון תשמ''ט 14.10.1988

רטוריקה עיקשת וקנאית: היהודי והכיבוש

דבר, טז כסלו תשמ"ט 25.11.1988 [דברים בכנס “עד כאן” באוניברסיטת ת"א, 20.1.88]

שלוש תמונות

דבר, ז שבט תשמ''ט 13.1.1989

האם הגשם מתקרב

דבר, כד אב תשמ"ט 25.8.1989

הכל לפי החוק

דבר, יב חשון תש"ן 10.11.1989

חם ולח ומשעמם

דבר, א אלול תשמ''ט 1.9.1989

כל יום כל יום

דבר, יד תשרי תש"ן 13.10.89

פרשת השבוע

דבר, כח תשרי תש''ן 27.10.1989

שיעור בהיסטוריה של ימינו

דבר, ג כסלו תש''ן 1.12.1989

משפטי המשפח

דבר, יז כסלו תש"ן 15.12.1989

לדבר עם אש"ף – או לגרוטאות

דבר, כד כסלו תש''ן 22.12.89: 13

המוצא

דבר, ה טבת תש"ן 2.1.1990

יזמת השלום שלנו

דבר, טו טבת תש"ן 12.1.1990

"דובר צה"ל" הוכה

דבר, כט טבת תש''ן 26.1.1990

מכתב לאדון השב"כ

דבר, ז שבט תש''ן 2.2.1990

זורע עורמה לא יקצור שלום

דבר, כח שבט תש''ן 23.2.1990

ג'בליה / צבא יונה בשרות ממשלת עורב

דבר, יד אדר תש"ן 9.3.1990

אנחנו יהודים חילוניים

דבר, ד ניסן תש"ן 30.3.1990

"קבר יוסף״

דבר, טז אייר תש"ן 11.5.1990

חבריו של שמעון

דבר, כג אייר תש''ן 18.5.1990

הזהרו מן המשוגע הבא

דבר, א סיון תש''ן 25.5.1990

מי נשאר לשלום?

דבר, כט סיון תש''ן 26.6.1990 [טיוטה שהוכנה לקראת בחירת יו"ר העבודה 1992]

הכיבוש הגדול והכיבוש הקטן

דבר' יט אב תש''ן 10.8.1990

סדר חדש

דבר, י אלול תש"ן 31.8.1990

עוד כוח יותר כוח

דבר, ג טבת תשנ"א 20.12.1990

על דודים וערבים

דבר, כד טבת תשנ"א 21.12.1990; [בתוך: “מרדכי מרטין בובר במבחן הזמן”, הוצאת מאגנס 1992]

בראשית היה הדונם

דבר, יז שבט תשנ"א 1.2.1991

הוא לא היה שם

הארץ, ח אדר תשנ"א 22.2.1991

לגרש לגרש

דבר, כ ניסן תשנ"א 4.4.1991

אחר הצהריים של המיתוס

ידיעות אחרונות, כג תמוז תשנ"א 5.7.1991 [דברים בכנס האוניברסיטה הפתוחה על מיתוסים ושבירתם ב-30.5.1991]

מה לביוגרפיה ולספרות

על פי הרצאה באוניברסיטת תל-אביב ב-15.1.1991; מאזנים סה, 6, ניסן תשנ''א אפריל 1991: 53–56

סוף היהדות?

דבר, כד שבט תשנ''א 8.2.1991: 13

על הסקאד ועל תל-אביב

דבר, טו אדר תשנ''א 1.3.1991: 13

עם מי נדבר?

דבר, יד ניסן תשנ''א 29.3.1991: 15

עם צבא עני צבא עם עשיר

עתון 77, 134, ניסן תשנ''א מרס 1991: 5

לא לשאת בעול

דברים בטקס הﬠנקת תארים באוניברסיטת ת"א; ידיעות אחרונות 20.12.91

אל תקרא ישע – קרא רֶשע

ידיעות אחרונות, ה שבט תשנ''ב 10.1.1992: 17

לפני 34 שנים פסלו את הדל העומד לפניכם…

ידיעות אחרונות, יט שבט תשנ''ב 24.1.1992: 18 (דברים בטקס הענקת פרס ביאליק לספרות יפה ב-20.1.92)

דברים ליום זכויות האדם

עתון 77, 144–145, אדר תשנ''ב ינואר פברואר 1992: 6

על ספרות מקומית

דבר, ד סיון תשנ''ב 5.6.1992: 28 (הרצאה בכינוס על התגבשותה של ספרות ילידית באוניברסיטת חיפה ב־12 וב־13 במאי 1992)

מורה בעצמות / מורה היה לי (בן־ציון דינבורג־דינור)

דבר, 27.9.92 עמ' 9; עת־מול, יח' 5, סיון תשנ"ג יוני 1993: 12–13

נגד יהושע

ידיעות אחרונות, ט כסלו תשנ"ג 4.12.1992 :24–25 (דברים בכנס התנוﬠה ליהדות הומניסטית בירושלים, 17.10.92)

זה הזמן להתחיל ללמוד ללמד

דבר, כז אלול תשנ''ב 22.12.1992: 16

'הוא היה סבור שהסופרים יעניקו לעם את המבט ההיסטורי…'

’עיונים בתקומת ישראל’, 3, 1993 1–9 (דברים שנאמרו ביום עיון על ‘בן–גוריון והספרות’, שנערך במרכז למורשת בן־גוריון, 1990)

אדם לאדם עם סיפור

מאזנים, סז 3, שבט תשנ"ג "ג ינואר 1993: 22–23

לגרש את הפסיכולוגים (תגובה)

עתון 77, טז 158, ניסן תשנ"ג מרץ 1993: 38–39

תשוחרר ההומניסטיקה

ידיעות אחרונות, כח חשון תשנ"ד 12.11.1993: 31 (דברים בכנס מורים באוניברסיטת ת"א, 5.10.93)

מאה או אפס

הארץ, ב אדר תשנ"ד 13.2.1994: ב 1

לא להפריח את השממה

ארץ וטבע, ינואר–פברואר 1995: 6–7

על המתאבדים

הארץ, יח ניסן תשנ"ה 18.4.1995 : ב 1

האינקויזיטור הגדול

דבר, טז תמוז תשנ"ה 14.7.1995: 9

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ס. יזהר

המאמרים נמסרו לפרויקט בן־יהודה בידי ישראל סמילנסקי.