רקע
עמוס קינן
פרס קרית ביאליסטוק

(“הארץ”, 19.5.1952)


נתבקשתי על־ידי הוועדה לפרס קרית ביאליסטוק לספרות יפה למסור את ההודעה הבאה:

בפרס הראשון בסך 20 ל“י זכה הסופר ר' ב”צ איישישוקר על מאמרו “היהדות לאן”, שנדפס ב“הצפירה” בשנת תרנ"א.

פרס שני בסך 15 ל“י נתחלק בין הסופרים י.ל. טליתמכר ו־א.ד. ורשבסקי, הראשון על שירו “הצבי ישראל”, שנדפס ב”המליץ" בשנת תרמ“ו, והשני על המסה “וזבובי מות יבאיש”, שנדפסה ב”התקופה" משנת תרע"א.

פרס שלישי בסך 10 ל“י נתחלק בין שלושה סופרים: א.ל. פישמן על סיפורו “אהלה ואהליבה” שראה אור ב”ראזסוייט" בשנת תרס“ב, היל”ל ברייטשיץ על קריאתו “בית יעקב לכו ונלכה” שנדפסה ב“הצופה” משנת תרנ“ז, והמשורר ירד”ן וייכסלפיש על שירו “הלבנה ושחלת”, שראה אור ב“הזמן” בשנת תרל"ט.

פרס רביעי בסך 1 ל"י ניתן לסופר ג. מזרון על סיפורו “משלט 303”.

המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות