רקע
האנונימוס (פייטן)
[מחצם פ נִקְּבוּ בְשֵׁמוֹת]
עריכה/ההדרה: עזרא פליישר
xמוגש ברשות פרסום [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; תשל"ד
מוגש לציבור באדיבות: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

קסג

        ואלה שמות <שמ' א:א>


   מחצם    פ    נִקְּבוּ בְשֵׁמוֹת1

                 בְּאוֹתוֹת רְשׁוּמוֹת2

                 בְּנִיחוּם אֵלֶּה שְׁמוֹת3

                 וְיֵשְׁבוּ נְשַׁמּוֹת4

5                נְחָלוֹת שמות5  1. נקבו בשמות: בני יעקב.  ↩

  2. באותות רשומות: בסימני ייחוס מפורשים.  ↩

  3. בניחום אלה שמות: אין בידי לפרש; ואולי הוא פירוש לטור שלפניו: בריצוי שבציון רשימת שמותיהם. והשווה שמ“ר א:ב: 'כל מקום שנאמר… ”ואלה“ מוסיף שבח על הראשונים… ”ואלה שמות" הוסיף שבח על שבעים נפש שנאמרו למעלה, שכלם היו צדיקים.'  ↩

  4. וישבו נשמות: על־פי יש' נד:ג, וכיו"ב: השבטים עתידים לנחול נשמות.  ↩

  5. נחלות שמות: נראה משובש, במקום ‘נחלות שממות’ (יש' מט:ח).  ↩

המלצות קוראים
תגיות