רקע
האנונימוס (פייטן)
[מלובש אֵל מִשְּׁמֵי עֲרִיצָתוֹ]
עריכה/ההדרה: עזרא פליישר
xמוגש ברשות פרסום [?]
tשירה
פרטי מהדורת מקור: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים; תשל"ד
מוגש לציבור באדיבות: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

תיג

   מלובש    אֵל מִשְּׁמֵי עֲרִיצָתוֹ1

             הֵפֵיר אֶת עֲצָתוֹ2

             וּבְלָקְחוֹ מַחְתָּתוֹ3

             לְהַקְטִיר קְטָורְתּוֹ

5             וְהַיּוֹעֲצִים אֹתוֹ4

             הִבְעִירָם אֵל בְּגַחַלְתּוֹ5

             ול[………..]

            קֹרַח וְכָל עֲדָתוֹ  1. משמי עריצתו: משמי ערץ; רוצה לומר, מן השמים.  ↩

  2. עצתו: של קרח  ↩

  3. ובלקחו מחתתו: במ‘ טז: יז ואולי צ"ל ’בלקחו'.  ↩

  4. והיועצים אתו: רוצה לומר: עדתו.  ↩

  5. הבעירם אל בגחלתו: שרפם הקב"ה (במ' טז:לה.  ↩

המלצות קוראים
תגיות