רקע
שלום רוזנפלד

אהבתי מאוד את ההודעה מאירת־העיניים של מחלקת־המודעות שלנו במדור “דרושים”, לאמור:

“על פי חוק הזדמנות שווה בתעסוקה, כל מודעה בעיתון זה בדבר הצעת עבודה כעובד, או דבר שליחה להכשרה מקצועית, שהיא תנאי לקבלה בעבודה כעובד, אם מצוין בה שם המשׂרה או תיאורה בלשון זכר, יש לקרוא גם נקבה ולהיפך”.

את צרור־המודעות שאני מפרסם להלן מבקש אני לקרוא ברוח ההודעה הנ"ל, למען יהיו הדברים תואמים בנאמנות את “חוק ההזדמנות השווה”.

“לקהילה היהודית פ. בדרום ארצות־הברית דרוש דחוף מוהל. נא לפנות ל…”.

“משפחה מבוססת בסביון מחפשת מינקת לעולל שזה עתה נולד. נא לפנות ל…”.

“למנהל חברה כלכלית גדולה דרושה מזכירה אישית. לבקשת העבודה יש לצרף צלום מעודכן”.

“דרוש עשירי למניין, לאמירת קדיש למשך שנה, בשעות הבוקר המוקדמות. נא לפנות ל…”.

“חברת סרטים מחפשת מועמד לתפקיד “אותלו” לגרסה חדשה של המחזה. מבחני־הבד ייערכו ב… בימים…”.

לפנימייה לילדים חריגים דרושה אם־בית. נא לפנות ל…".

ואחרון אחרון: רשימת ר"ץ מבקשת מועמד לראשות הרשימה.


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות