רקע
ברכה סרי
בכמה דרכים נקנה בעל

(ביום שובך מחו"ל, בביתך)

בכמה דרכים

נקנה בעל

ובכמה נקנית אישה.

ואני הפעם

קונה לי בעל

בביאה

ושטיפת כלים

וקדיחת התבשיל

ומסירת כביסה למכבסה

וכתיבת שיר

והשקיית עציץ

ופרח שמציץ.

אני קונה לי בעל

בשתיקה שלי ושלו.

שתיקה כהודאה דמיא

שתיקה בלי הודעה.

קונה לי בעל

עם שירי ליד מיטתך

קונה לי בעל

בקריאת עיתונך.

קונה לי בעל,

בכיבוש זוחל

מתנחל

בקבלה שקטה מצידך

בטלפון של שחרית

בין מיטתי ומיטתך.

קונה לי בעל בשאיבת עישונך.

קונה לי בעל

בהאזנה למוזיקה האהובה עליך.

קונה לי אותך

בסיפור קורותיך

במצוקותיך.

בשתיקותיך.

קונה לי בעל

בבדידותך

בחומות שהיקפת סביבך.

קונה לי בעל

בנהיגתך הזהירה

ואני לצידך.

קונה לי בעל

בבליל השפות שבינינו.

קונה לי בעל חסר שורשים.

ושותלת אותו באדמתי.

קונה לי נער יתום

ועושה אותו אבי משפחתי.

אוספת לי בעל

מן ההפקר.

מרשות הרבים.

מתחומי הביניים,

ממעוף קצוץ.

מיום רצוץ.

קונה לי בעל

בנוכחות לצידו,

בצפייה מן הצד,

בתמיכה לא מודעת.

קונה לי בעל

וקובעת גבולות

שלי ושלו.

סימון הקו הירוק

וסימון שבילו.

נותנת קו אדום

סייג לרשותי ורשותו.

תוחמת לי תחום שבת

וערוב תבשילין

וחשבונות פרטיים.

קובעת הסדרי הגבולות

שבינינו

לפי רצוני ורצונו.

מגינה על חרות של הפרט.

מבקשת הסכמה

ולו רק בהודאה.

לא כופה.

לא אונסת.

לא נכפית

ולא נאנסת.

מראה לו מה זה היות

אישה לאיש

ואחר נסוגה לביתי

וממתינה להזמנה.

(19.4.1988)המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות