רקע
משה בילינסון
חיים מתוך האבקות

בכל הדרכים נלך. יפתח לפנינו השער – נכנס דרך השער, יפתח סדק – נכנס דרך הסדק. וגם דרך השער וגם דרך הסדק, בזעה ובדם נגאל את הארץ. תהיה תשובת אנגליה אשר תהיה, תהיינה האפשרויות הכלכליות והפוליטיות בארץ אשר תהיינה – מכאן לא נזוז, ואת עבודתנו עזוב לא נעזוב.

כי האמונה מלוה גם את הגבורה האמתית. והאמונה הזאת אומרת, שיש ויש כח לשבור את ההתנגדות גם של אנגליה האדירה והעצומה ולהסיר מדרכנו את כל המעצורים והעכובים. הכח הזה הוא: תנועת העם היהודי לקראת חרותו, הצמאון היהודי אל החופש. לעורר תנועה כזאת, להצית אש כזו – זה תפקידנו. למטרה זו מסייעת כל אבן שהונחה בידים יהודיות בארצנו, כל אדמה, אשר המחרשה היהודית חרשה אותה, כל עץ, אשר יד יהודית נטעה אותו. ולא נחדל מעבודה זאת, אותה נגביר בכל כחותינו ולא ניעף מלדרוש מאת העם היהודי, שיקדיש לעבודה הזאת את כל מרצו. וכאשר תהיה שאיפה זו לנחלת כל העם על כל שדרותיו — אזי לא נירא מפני כל התנגדות ומפני מעצורים, יבואו מאיזה צד שיבואו.


המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות