רקע
בנימין גלאי

מגוחכים שבכולם הם אנשי ועד־השלום. על מעשיה בסיני – ואף בבודאפשט – הם בזים לה לרוסיה מקרב־לב. על שאר כל מעשיה, ביחוד על מאבקה ההומני לחיסול מלחמת האטום – הם רוחשים לה רגשי־הערצה. משל, למה הדבר דומה? לאותה פלונית שמצינו בלימריק: שתי אזניה הוציאו מוניטין לעצמן. גדולה שבהן היתה כעורה אמנם כשל חזיר, אך הקטנה – זכתה לכמה וכמה פרסים, בתחרויות־יופי!המלצות קוראים
על יצירה זו טרם נכתבו המלצות. נשמח אם תהיו הראשונים לכתוב המלצה.
תגיות
ליצירה זו טרם הוצעו תגיות