רקע
?
המקהלה, או: גלריה של שׁרי ישראל
עריכה/ההדרה: יוסף מזל
הקדמה.png

הקדמה 2.png

אל חובבי השירה העברית ומעריציה.


טוב מראה עינים מהלך נפש (קהלת ו' ט')


הננו נותנים בזה למראה עיניכם תשעים וארבע תמונות של בעלי הלך-הנפש שבאמתנו מימות רנה"ו עד עתה, ואם לא עלתה בידנו לאסף תמונות כל משוררי שנות המאתים האחרונות, עוד נצדק באמרנו כי הצלחנו לאסף רב התמונות, ומהן יקרות ערך שלא נראו עוד בקהל, ובנפש חפצה הננו מזכים אתכם “במקהלה” נאָה זו,

ערכן של תמונות בכלל עם התועלת והענג שהן מביאות למסתכל בהן כבר ידוע, ועלינו להוסיף בזה עוד טעם עקרי: חושבים אנו לודי שיש בכחה של “המקהלה” להשפיע על הרואה ולְענְין אותו לא רק בבעליה ובהגות רוחם בלבד, אלא גם במקור מחצבתם, זו האמה שגם בירידתה וטלטולה עוד הקימה הרבה אנשי רוח שלא פסקה שירה מפיהם; ומשבחת זו שככה לה!

ובאשר מגמתנו הראשית היא לחבב את “המקהלה” על כל מפלגות האמה, לכן הכנסנו פנימה תמונות המשוררים השונים במעלות הרוח, חדשים עם ישנים, ברורים וגם אהובים, ולהקל את העבודה הקשה של שנתים ימים שעבדנו בקבוץ התמונות ועריכתן, סדרנו את התמונות בשתי קבוצות, הראשונה – ע“פ ועד - בת 54 והשניה בת 40 תמונה, וכל קבוצה מסודרת בא”ב לבדה, ואולם הרשות נתונה, כמובן, לכל איש לדון כפי דעתו הפרטית, איה מקום כבודו של כל משורר ומי בראש, ואת אשר יבחר יקרב,

ואף כי שונים הם במעלותיהם ובהלך נפשם תכלית שנוי, בכל זאת הושוו כלם: בחבה יתרה אל השירה, בקרבנות הזמן והעמל שהקריבו, ויותר, בכונה רצויה להיטיב לאמתם כרשיון הזמן, המקום והמצב, כלם בכו ויקוננו על שברה, אף שרו לה נחומים ושבר, ותמונותיהם ראויות לתפוס מקום ב“המקהלה”.

הספרים הרשומים ב, המקהלה", הם כלם שיריים.


בדבר היפוי החיצוני של המקהלה" ושכלולה, המשפט לכם.


עתה הגיעה השעה להודות לאלה שעזרו לנו בעצה ובמעשה, והם: הר“הה דר, פוכס בעל המגיד”, הר“הח הפרופיסור קסטיליוני (יצ-ח-ק) בטריעסטי, הו”הח מר דוד כהנא באודיסה, ה' הורוויץ בריגא, ועוד רבים ושלמים החפצים בעלום שמם ורצונם זהו כבודם, לכלם חן ונעימות עד בלי די!


ונסים בבקשה, כי תרצו פעלנו, וימלא החזון: והיו עיניך רואות את מוריך, את מוריך אלא משורריך.
קבוצה ראשונה כוללת חמשים וארבע תמונות:       PART FIRST - CONTAINS FIFTY-FOUR PORTRAITS:


איכנבוים יעקב Eichenbaum J - לוצטו א. Luzatto, E
אימבר נ. ה. Imber N. H - לוצטו ש. ד. Luzatto S. D
אלמנצי יוסף Almanzi J - לזרוס ע. Lazarus E
ביאליק ח. נ. Byalick Ch. N - לטריס מ. Ketteris M
ברוכוביץ Boruchovitz I. I - ליבושיצקי א. Lubischizki a
גטלובר א. ד. Gottlober I I - לנדאו י. ל. Landau J. L
גלדמן יצחק Goldman I - מזל יוסף Masel J
גלדפדן א. Godfaden A - מנדלקרן ש. Mandelkern S
גרדון יהודה ליב Gordon Leon - מנה מ. צ. Manne M. H
גורדון שמואל לב Gordon s. i - מורפוגו ר. Morpurgo R
דודוביץ יהושע Davodowitz j - סלמן רות Sakaman r
דוליצקי מ. מ. Dolizji M. M - סמועלי נ. נ. Smuely N N
הורוויץ ישכר Hurowitz I - עהרנקרנץ ב. ז. Eherenkrantz W
הלוי יוסף Halevi j - פינס נח Pines N
ויזל נפתלי הרץ Wesseley H - פרוג ש. ש. Frug S S
ורבל א. מ. WerbelE. M - פרטיס א. פ. ג. Gortis E. F. G
זנגויל ישראל Zangwull I - פרישמאן ד. Frushman D
טולסקי יהושע Tulsky J - פרץ י. ל. Peretz J. L
טור נפתלי זאב Turr N - פרנקל א. א. Frankel A. A
טשרניחובסקי Scernochowsky - קמינקה א. נ. Kaminkz A. N
יעבץ זאב Jabetz W - קמינר י. Kamine I
כהן שלום Cohen S - קסטליוני ח. Castiglioni H
כהן יעקב Cohen J - קפלן ז. Kaplan W
לבנזון אד"ם Lebenson A. B - קפלן י. Kaplan J
לבנזון מיכ"ל Lebenshon M. L - רוזנפלד מ. Rsenfeld M
לוי דוד levi D - רל י. Rall I
לוין יהל"ל Levin J. L - שפירא ק. Sapiro K


המקהלה.png

מקהלה 1.png
מקהלה 2.png
מקהלה 3.png
מקהלה 4.png
מקהלה 5.png
מקהלה 6.png
מקהלה 7.png
מקהלה 8.png
מקהלה 9.png
מקהלה 10.png
מקהלה 11.png
מקהלה 12.png
מקהלה 13.png
מקהלה 14.png
מקהלה 15.png
מקהלה 16.png
מקהלה 17.png
מקהלה 18.png
מקהלה 19.png
מקהלה 20.png
מקהלה 21.png
מקהלה 22.png
מקהלה 23.png
מקהלה 24.png
מקהלה 25.png
מקהלה 26.png
מקהלה 27.png
מקהלה 28.png
מקהלה 29.png
מקהלה 30.png
מקהלה 31.png
מקהלה 32.png
מקהלה 33.png
מקהלה 34.png
מקהלה 35.png
מקהלה 36.png
מקהלה 37.png
מקהלה 38.png
מקהלה 39.png
מקהלה 40.png
מקהלה 41.png
מקהלה 42.png
מקהלה 43.png
מקהלה 44.png
מקהלה 45.png
מקהלה 46.png
מקהלה 47.png
מקהלה 48.png
מקהלה 49.png
מקהלה50.png
מקהלה 51.png
מקהלה 52.png
מקהלה 53.png

קבוצה שניה כוללת ארבעים תמונה PART SECOND: CONTAINS FORTY PORTRAITS


אונגר ח.י. Unger j j - ליטבסקי מ. מ. Litewsky M M
אלאטין צ. Alotin H - ליפשיץ א.ד. Lipshitz A D
אשכנזי מ. Tedeschi M - לנדא מ.י. Landau M I
ביברינג יעקב Bibring J - מיזס פ. Miesses F
בכרך שמעון Bacher M - מלבים Malbim
ברנשטיין ח.י. Bornstein Ch J - נוסיג א. Nossing A
גלברג צבי Gelberg H - פומפואנסקי ש.מ. Pumpiansky A A
גלדבוים מ.ז. Goldbaum M S - פורמיגיני ש. מ. Formiggini S M
גלדין עזרא Goldin E - פיכמאן יעקב Fichman J
גמזו י.ל. Gamzu L - פיליפזון Philipson L
זינגר ח.ב. Singer Ch B - פפירנא א. י. Paperno A J
זלמן שחז"ל Zelman S Ch - רבינוביץ י. Rabinowitz I
זלקינד שלמה Zalkind S - רבנר מ. Rebener M
חוצנר יוסף Chozner J - רוזנבלום נח Rosenblum N
טורי הלל Torri L - רוזנצוויג ג. Rosenzweig G
טלר צבי Teller H - ריכרסון מ. Reicherson M
יהודה אש"י Jahuda A S E - רפפורט שי"ר Rapoport S L
כהן א.ל. Cohen A L - שפירא נ. נ. Shapiro N N
לויט יחזקאל Lewit E - שפרלינג יעקב Sperling J H
לוין א. Levin A - שרשבסקי צ. Shereshewsky H

המקהלה.png

שרי 1.png
שרי 2.png
שרי 3.png
שרי 4.png
שרי 5.png
שרי 6.png
שרי 7.png
שרי 8.png
שרי 9.png
שרי 10.png
שרי 11.png
שרי 12.png
שרי 13.png
שרי 14.png
שרי 15.png
שרי 16.png
שרי 17.png
שרי 18.png
שרי 19.png
שרי 20.png
שרי 21.png
שרי 22.png
שרי 23.png
שרי 24.png
שרי 25.png
שרי 26.png
שרי 27.png
שרי 28.png
שרי 29.png
שרי 30.png
שרי 31.png
שרי 32.png
שרי 33.png
שרי 34.png
שרי 35.png
שרי 36.png
שרי 37.png
שרי 38.png
שרי 39.png
שרי 40.png

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

אבל אנו משלמים עבור שרתים ועבור פעילות פיתוח, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 38993 יצירות מאת 2013 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־28 שפות. העלינו גם 14412 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!