רקע
אביגדור המאירי
הוֹד מַלְכוּתָהּ בּוֹכָה

בקבוק הוודקה הרוסית מתרוקן והולך. עשן “המסעדה היונית” בירושלים ספוג ריח בין-לאומי מובהק. בעל המסעדה הוא צרפתי, אשתו יוניה, הטבח, התוחב את ראשו באשנב המטבח –ארמני, המלצר –רומני המדבר בכל שפה שתרצה. ובאמת מדברים פה שפות, שלחנם מחפש אתה איזו קרבת-משפחה ביניהן.

ה“אנגלי” היושב אתי שותה להכעיס, להכעיס את עצמו. הוא הזיר עצמו לגמרי מן הויסקי: אין הוא יכול לתאר לעצמו ויסקי בלי סודה, והסודה מפכחת, אומר הור ברוגזה. את הוודקה מערבב הוא באבסינט שורף וכך לוגם הוא ממנה מלוא לוגמה. הוא כמעט בוכה.כילד גדול, שעוול גדול נעשה לו בחייו.

לא! – רוטן הוא טרגיות –לא, יקירי!אני מחליק יותר ויותר כלפי אותם, כלפי אלה, אתה יודע – כלפי האנארכיסטים.

אני מתאמץ לבאר לו, שכת זו כמעט שאינה קיימת עוד.אנארכיסט –אומר אני לו –זה מושג אנאכרוניסטי. אולי בולשביק? –

–בולשביק, בולשביק. זה לא די! הבולשביקים עושים ברית עמהם! כן: עושים אתם ברית. אנארכיסט, יקירי, אנארכיסטים. אלה, שאינם עושים ברית בשום מחיר ובשום מצב עם המלכים!

תוך כדי שיחה מבושמת נודעו לי תולדותיו של איש שיחי. אנגלי זה מולדתו –מונטנגרו, צ’רנוגורה, שאינה, שהרסו את כסא-מלכותה, שמלכה ניקיטה השמן, הנוח, הטוב, הבוהימה, המשחק בבורסת בודאפשט כאחד הסוחרים הנותן את שעונו היקר בערבון והחייב לנער-המעלית שהוטל-ריץ בקשיש לא אחד, ויש אומרים: לא רק בקשיש סתם הניתן מרצון חייב הוא, אלא גם הלוואות קטנות, ולא רק לו, אלא גם למלצר הראשי –מלכה זה של מונטנגרו, שהיה גם מלך וגם שופט בחצרו תחת השיקמה הענפה וגם מוציא לפועל את המלקות – – מלכה מת, והנושים שלו, נער-המעלית, המלצר וסוחרי-הבורסה האדיבים מתפארים כעת בירושתם המלכותית, שהשאיר להם מלך ההרים-השחורים, או כפי שאנו קוראים להם: הרי-חושך. בירושתם המלכותית:באלף זהובים, במאה זהובים, בשלושים זהובים ואפילו בעשרה זהובים חובות, שכעת יכולים לתבוע אותם מאת מלכות יוגוסלאביה.

את כל זה מספר בן-שיחי המבושם, בפשטות, בחום ובתוגה ילדותית עמוקה. והוא מוסיף לספר, שהוא היה קצין גבוה בגדוד מלכו ואדונו –ובאהבתו ומסירותו למלכו הגיע למדגרת שלישו של הוד-מלכותו. באהבתו למלכו, שיצאו לה מוניטין בצבא. שליש – אך לא שליש סתם, כי אם שליש שהמלך ניקיטה הטה אליו את חסדו המיוחד: היה משחק אתו בקלפים, בקוביות, בשחמט ובדאמה –והכל בכסף. בכסף ממש. ובלי חמלה. הזוכה – זוכה, והמפסיד –מפסיד. “המישחק אינו מישחק!” – היה אומר המלך ניקיטה.“אין רחמים במישחק!”

–ומאין היה לך כסף לשחק, תמיד? –שאלתיו –אם המלך הוא המפסיד, יש לו מאין להמשיך – אך קצין? ואתה הלא אינך בן מיליונרים, אם אינני טוע?

איש-שיחי ביאר לי, שפה היתה יד השטן באמצע. ממש יד השטן: כל זמן היה המלך מפסיד ולא הוא, אף כי הוא לא הגיע לקרסולי מלכו בחכמת המישחק וערמתו.

–מישחק מפורסם היה הוד-מלכותו המנוח. ואף על פי כן אני הייתי הזוכה תמיד. –מעשה שטן. כמעט-כמעט שחשדתי בו, שהוא רוצה בכך, מתוך רגש-גמול לאהבתי אליו. אך אחר כך נוכחתי פתאום לדעת, שטועה אני. פעם אחת היינו משחקים כל הלילה – כיון שהוד-מלכותה המלכה לא היתה בבית. היא נסעה לביקור אל אחת מבנותיה המלכות, משום שכל בנות המלך היו מלכות בארצות שונות, או לכל הפחות נסיכות גדולות, כולן יפות וחסונות כאותן האילות, המשתובבות סביב הר הלובצ’ן ומטפסות עליו בתנועות ריקודים, עומדות על הפסגה ומשקיפות למרחוק במבט-מלכות על פני הים. ובכן, הוד-מלכותה לא היתה בבית והוד-מלכותו היה חפשי כנער ביצות הקיץ, היה משתובב ממש ככלב-ציד שהותרה רצועתו. משום שאימת הוד מלכותה היתה שורה עליו במידה לא מעטה, ממש אימת נמרה על הלביא –וכשהיא הסתלקה לזמן מה, היינו משחקים עד שובה הביתה, כלומר: עד שהמשמר היה מודיע על כניסתה בשער.וככה שיחקנו ושיחקנו ואני זכיתי והוא הפסיד. הפסיד והפסיד. ופתאום, אחרי חצות הלילה, כשאזל כל כספו קם ואמר: “כעת אקרא את אמי לעזרה!” –אני נבהלתי, ידעתי, שהוד מלכותה, אמו, מתה זה שנם רבות – אך הוא יצא לחדר הסמוך, ושב כשסיכת-זהב בידו ואמר:“פטר! דע, כי זוהי ירושת אמי המנוחה. הנה!” –אמר ושם את הירושה היקרה על השולחן, בקלפי. קמתי ואמרתי לו:“הוד מלכות, זה אולי אסור. הוד מלכות אינו רוצה בשום פנים בהקפה ולא בצורת הלוואה ממני – אך זו אולי – – בכל זאת – ירושה” וד-מלכותו ישב וציוה עלי במפגיע: “לשבת” – אני רעדתי: לזכות באוצר כזה? בקדושה כזו?! הן אם אזכה בה – חייבתי את ראשי! אך הפקודה פקודה –ומובן מאליו, שאני הוצאתי “עשרים ואחד”. –ועל זה קם הוד-מלכותו וסטר לי על פני ואמר: “אסור לרמות! מהיום והלאה תדע, שאסור לרמות!” – הייתי מאושר ואמרתי: “הוד-מלכות, חסד! לעולם לא אעשה עוד! חטאתי ואת הוד-מלכותו הסליחה!”

איש-שיחי לגם –והמשיך:

–ומאז התחלתי לרמות אותו. כך הוא הדבר, יקירי. ממנו בעצמו למדתי את הכלל העליון והעמוק: מוטב לעצום עין לגניבה קטנה ולא להעניש את הגנב, מאשר להעניש אותו ולעשותו גנב גדול. –והוא עשה אותי רמאי. ורימיתי אותו כל הזמן, ככל אשר יכולתי. זה לא היה קח כל כך, הוד-מלכותו היה בעצמו זאת אומרת: הוא, שחונן בחכמה יתירה, שמעטים דוגמתה, היה מומחה כביר ברמאות הקלפים – אך אני הייתי תלמיד טוב והצלחתי. זאת אומרת: אני הצלחתי לרמותו – אך לא לזכות! גם זה הי מעשה שטן: מאותו הרגע שהתחלתי לרמות –התחיל הוא לזכות. בזה אחר זה. וכבר-כבר עמדתי על עברי פי-פחת, כמעט שהפסדתי את כל כספי והיתה צפויה לי הסכנה שלא אוכל להמשיך במישחק אתו – וזה היה יכול להביאו לידי כעס איום – והנה באה ההצלה: פרצה המלחמה.

–וגם אתה נתגייסת לחזית?

–לא, יקירי, אני לא זזתי מאצלו. הוא לא נתן לי. וכך הייתי עד לכל האסונות. האסון הגדול הראשון-בשורה היה: הברית המיוחדת שכרת עם האויב, בשעה שגרמניה התחילה לנצח בצרפת וההונגארים והבולגרים תקפו את סרביה נשני צדדיה. שני גייסות האויבים נפגשו באמצע סרביה המנוצחת. בריתו עם האויב הביאה לו קלון נורא: האויב הרשה לו לנסוע לבודאפשט לשחק שם בבורסה, פירושו של דבר: חסד של כלימה. “לך ושחק לך בבורסה!” – האסון השני בא בעקב הראשון: כשבעלי-בריתנו הראשונים, צרפת-אנגליה-סרביה-ואיטליה ניצחו במלחמה –מסרו את ארצנו לסרבים וביטלו את בית-מלכותנו. ואחד הנסיכים מבית-המלכות הסרבי שלח לו במתנה ערך קלפים. שוב פירושו של דבר: “שב ושחק לך בקלפים!”. והאסון השלישי היה מות הוד-מלכותו.

איש שיחי הזמין בקבוק חדש ולגם ישר מתוך הבקבוק המלא. אחר כך ביקש סליחה, מזג גם לי – אך פתאום נזכר, שלא מן הנימוס הוא למזוג לאחר מתוך בקבוק ששת ממנו בפה – ושתה גם את כוסי-שלי. והוסיף במרה-שחורה:

–מותו של הוד-מלכותו גירש אותי ממולדתי. איזו מולדת היא זו? בלא מלך ובלא כלום! שיברתי את חרבי. הפכתי את כותמתי שעל ראשי מפנים לאחור – ויצאתי אל רחבי תבל. לחפש לי מלך. והדבר לא היה קל כל כך, יקירי. המלכים אינם מסתובבים בשוק הירקות, זאת אומרת: מלכים ישנם למדי, אך אני לא אלך אל מלך בלי כסא. בלי כסא גם אני מלך. לא פחות מהם, וביחוד בלי מולדת. נדדתי כשמונה שנים רצופות עד שבאתי בצל קורת בית-המלכות ההוא. בצפון.

–היו לך איזו תעודות, או כדומה? – שאלתיו.

הוא הביט בי משתאה:

–תעודות? או כדומה? מה אתה חושב, יקירי, שהמלך מבקש תעודות מאת האדם, כמו מנהל חשבונות, או בעל בית-חרושת לחזירים מפוטמים? – “תעודות”! “וכדומה”! באתי והופעתי במקום הראוי, נצבתי לפני האדם הראוי והצגתי את עצמי כיד ימינו של הוד-מלכותו מלך צ’רנוגורה, הביטו בי, התלחשו, ראיתי שמבינים לי – והכניסוני אל החצר אל בין משרתי המלכות. ומכאן שוב לא היתה רחוקה הדרך אל המלך עצמו, מובן, לא ביום אחד ולא ביומיים. מה שעזר לי יותר מכל, היתה קומתי הגבוהה. גבהתי מכל אנשי החצר ואפילו בגדוד שומרי ראשו של המלך בראש ורבע. וסוף כל-סוף הלא ראו בי י אני! וכך שוב חייתי ועשיתי בצל המלך האדיר כשר-המשקים הקרוב לו ביותר. לא ידעתי לדבר בשפתו דיבור של שיגרה – אך הבינותי את הכל. וזה די. שר המשקים מוטב לו שלא יידע לדבר, רק להבין.

פה נאנח אנחה כבדה והריק את כוסו עמוק. אחר-כך נענע בראשו ביאוש:

–לא, יקירי! לא לפי רוחי היה המלך החדש. לא מלכי שלי היה, לא הוד מלכותו ניקיטה הראשון והאחרון! היודע אתה, שמלך מונטנגרו היה משורר בחסד עליון?

נעניתי לו בראשי, שאני יודע.

יודע?! בראבו! –קרא ברוממות רוח והזמין בקבוק מיוחד בשבילי – כן, יקירי, מלך-משורר, כמו שלמה מלך היהודים! –אך סתם מלך? יכול הוא לשלוט על שבעים ארצות וימים והרים וגבעות ויערות-עד! –ואני בכל זאת אהבתיו, ואת כל ביתו, ולא רק משום שאדם הגון עשוי להסתפק במה שיש לו, אלא משום שהנסיך הגדול, יורש-העצר, היה דומה בהרבה בטבעו למלכי המנוח. ואני בטוחני בו, שאילו היה יושב לא במולדתו, כי אם על חוף הצטה והי מושל על פסגת הדורמיטור –כי אז היה גם הוא שליט בחסד כמו מלכי המנוח, ולא היה מוכרח להפליג כל פעם בימים רחוקים, ליהנות מרעם ביער וראות צבי מקרין בממלכתו! ונשום כך, אל נא,תתפלא, יקירי, שביום מותו ל מלכי החדש, שאבלו דיכאני מאד –ביום האבל לא הריקותי אף כוס-יגונים אחת בחדרי, כי אם –יסלח לי אלהי ההרים! –להיפך: כוס תקוה והתאוששות לחיי יורש-העצר, העולה על הכסא! ואף כי גם הוא לא הגיע אפילו בפסגת קובע- הדובים השחור והגבוה שלו עד כתפיו של יורש-העצר שלי, דאנילו, תפארת-הבחורות, בכל זאת היה כולו נוצר ומעוצב ברוחנו-אנו. ואני הרגשתי, שהגורל לא הזניחני: לא יתן לי לבלות את ימי חיי בלי מלך הראוי לי. כן קוויתי – ושוב טעיתי יקירי! – לא בו, לא בו טעיתי, כי אם בגורל, האוהב להתבדח לפעמים ולהתעולל בנו. דווקא תכונתו הטובה ביותר של יורש-העצר, דווקא מידתו זאת, שבגללה נתחבב עלי:דווקא קלילות-דעתו ונטייתו היפה האבירית, ההררית, לנשים – תכונתו זו מנעה ממני את אשרי לראותו על כסא המלכות! – דאנילו תפארת-הבחורות שלנו היה מוכן לשבת על שבעה כסאות מלכות בגלל בחירת לבבו! זהו הגורל, יקירי! וכך קיבלתי על עצמי את הגזירה באהבה ומסרתי את עצמי למלך החדש, לנסיך הצעיר ממנו, באהבתי הרגיל ובמסירותי המסורתית, שהיא עצם מעצמי ובשר מבשרי. יקירי. –וביחוד מתוך אהבת-הגומלין שבין הנסיכות הקטנות וביני. תמיד סיפרתי להן לפעוטות הללו על מולדתי שבין הרי-חושך, על החיות הרבות והשונות, ועל הצפרים הצבעוניות המסתובבות בארצנו לרוב, על הנשרים כבירי הכנפים, החגים ממעל להררי צ’רנוגורה, לובצ’ן, קוצ’יקי, קום וברדה,, ומעל לארמון המלכות, חגים, דואים ומתנופפים בהוד ושומרים על המלך ועל חייו. עשיתי את חובתי באמונה ונסכתי בשתי הנסיכות הפעוטות את כל פאר מולדתי ואף לימדתי אותן פרק באהבת מולדת, שאינה רווחת בשום מקום בעולם כמו אצלנו שם. תיארתי להן את המלחמות שבין הרינו וגבעותינו, לא רק מלחמות באויב, הבא עלינו מבחוץ, אלא גם בין יושבי ההרים עצמם, המתמודדים בכוחם, בגבורתם, באומץ לבם לאין דוגמה ובאהבתם למולדתם. ותיארתי להן את בחורות צ’רנוגורה, שאינן יודעות פחד-מות והעוזרות ללוחמים במלחמה ובנצחון. והפעוטות הקשיבו רב קשב, האזינו לדברי, יותר מאשר לכל אומנותיהן, מוריהן ומחנכיהן יחד. ולא אחת התרפקו עלי והביעו את תשוקתן העליונה ואת רצונן הרם לעשות במלחמה כזו, וביחוד לראות פעם עין בעין את המוות, לראותו, איך הוא מופיע בסדין לבן וחרמש בידו. ביארתי להן שלא כך מופיע המוות, ושהוא אינו מופיע כלל. שמסתתר הוא בתוך תותח, פצצה, כדור, סכין או חרב. ויש שמופיע הוא באווירון ומשם יורד בצורת פצצה המהרסת את הכל: את הארמון, הרהיטים, הגן, האנשים. והבובות יחד. הן הבינו והתחילו רואות את המלחמה ואת המוות כמהותם וכהווייתם האמיתית. ומאוד-מאוד השתוקקו לזכות לכך לעמוד ולחכות, ולא לברוח, ולא להסתתר, משום שהבורח והמסתתר פחדן הוא ובוגד במולדת ואינו שווה את אור השמש וריח הפרחים ושירת הצפרים ושלל צבעי-הפרפרים של המולדת! הגעתי לידי כך, שהפעוטות ביקשו בגדי בחורות צ’רנוגוריות וקיבלו. עונג היה לראות, יקירי, איך הצלחתי לקסום את קסם מולדתי אל תוך ארמון המלכות הרחוקה! ושוב הופיע השטן!

הוא הזמין לו בקבוק חד, פתח אותו בעצמו, מזג, ובינתים סיפר:

–שוב הופיע השטן, אך לא הצליח לעשות לי כל רע, לכלהיותר גרם לי צער ואבק-אכזבה. – ביום הולדתה של הקטנה בנסיכות ביקשה הפעוטה, שאחזור על תיאורי המלחמה והמוות יחד עם השבח והתהילה לבחורות עמי בצ’רנוגורה. באותו מעמד היתה גם הוד-מלכותה הסבתא הרוממה, שהואילה גם היא לעודד אותי לספר על נשי מולדתי הגיבורות והאוהבות את מולדתן לאין דוגמה. –הייתי מאושר בלי—גבול וסיפרתי – – – עומד אני ומספר ומתאר ולפעמים גם מזמר בינתים כנהוג, כהלכה, כרגיל אצלנו, כל המסובים ישבו מוקסמים והאזינו, הקשיבו אילמים ומרותקים – ואני עצמי עומד כבחלום ורואה את כל מה שאני מספר. רואה, חוזה וחי שם – ופתאום: דפיקה חלשה, אך כעסנית במקל על הרצפה: “שתוק! די!”

המספר מהפך את כוסו על שוליו, מחרחר, ואחר-כך שואל:

– מה זה היה, שואל אתה? הוד-רוממותה הסבתא קמה, ניגשה פסיעה אחת כלפי, הביטה בי ואמרה כשעיניה נעוצות בי: “הוד רוממותן הנסיכות חובבות אותך, ואתה מקלקל להן את עצביהן הרכות! שתבין!” –ויצאה, אך בפתח שוב הפנתה את ראשה לאחור, רמזה לי לגשת –ואמרה כמו בלחש: “בארמון המלכות אין מדברים על המוות! הבינות?!” ויצאה. אך נעלמה –אומרת לי הנסיכה, כלת החגיגה, בקול תחנונים ומחייכת: “פטר! אל תקלקל את העצבים, אך ספר על דבר המוות! זה כל כך יםה!”

איש-שיחי השתתק. שינה את ישיבתו על הכסא, הדליק אש במקטרתו הקצה ואחרי נשימות עמוקות ונשיפות רחבות אמר בהדגשה:

–זה היה תחילת הסוף, יקירי!

–פיטרו אותך בגלל זה?

–אותי אין מפטרים, יקירי, אני בעצמי הולך – אם ללכת. ואם לפיטורין –הרי אני מפטר, ולא אותי! באחד הימים התחיל הארמון להיות מרוגש ועצבני יותר ויותר, שלא ראיתי אותו עדיין בכך. השתתפותו של הוד-מלכותו בהתייעצות הלכה והוסיפה, ואחרי ההתייעצות –המתיק סוד עם אמו, הסבתא הרוממה. והמתקת-סוד זו גרמה לי בלבולים. הוד-רוממותה ציוותה עלי, שכל פעם שתהיה בחדר הוד-מלכותו והיא זקוקה לי, אעמוד בחוץ בהקשבה, כדי לשמוע את קול דפיקות המקל שלה, שהיא סימן-קריאה לי. וכך היה:לדפיקת מקלה ברצפה – נכנסתי. וכעת, בהמתיקה סוד עם בנה הוד-מלכותו –נכנסתי בכל רגע – והיא שלחה אותי בכעס. היא דפקה כל הזמן – ואני נכנסתי. רק אחר-כך נודע לי, שהדפיקות אינן “שלי”, כי אם של כעסה ועקשנותה הרוממה. ולאט-לאט נודע לי, שיש סכסוך רציני בינה ובין בנה הוד-מלכותו, שבכל זאת לא העז למרות את רצונה הרם. האווירה שבארמון הלכה הלוך והתרגש, הלוך וחמה, הלוך ורותחת עד שהגיע לידי מהומה חשאית ממש. אני ידעתי היטב, במה מדובר ובשל מה ברתיחה –אלא לא היה ברור לי:מה רצונה-שלה הרם? אך מכיון שכל העיר כבר היתה כמרקחה בשל סכנת המלחמה המרחפת באוויר, החלטתי לדעת את הסוד. יסלח לי אלהים, אך אני בכל לבי רציתי לעזור בדבר, ולא להיפך חלילה.וכאוהב תמים ואמיתי הרשיתי לעצמי לגנוב את הסוד ויהי מה. אך בינתים נטפלה אלי הנסיכה הפעוטה, משכה אותי בידי להתרכן אליה, התכופפתי אליה והיא לחשה לי: “פטר, סבתא הרוממה מפחדת מפני המוות?!” –אמרה ופרצה בצחוק חשאין. כשכפה הקטנה על פיה! – וברחה כשהיא פוזלת אלי מרחוק. – עוד לא הספקתי להביא את עיני הפעורות והמשתוממות למצבן הקודם – והנה אני שומע דרך הדלת קול ריב וקטטה מרוגז, קולה של סבתא הרוממה, הדופק במקלה וצועקת על בנה הוד-מלכותו. – עשיתי, כאילו טעיתי לדפיקת מקלה, ונכנסתי, כמו תמיד: בדחילו, הסבתא לא הרגישה בי והמשיכה בעצבנותה, בחרון אין-אונים. לבסוף פרצה בגערה: די! אינני רוצה למות! רוצה אני לחיות עוד את ימי הספורים בלי אווירונים, בלי פצצות, בלי מרתפים ובלי שבץ-עצבים! אתה מבין, או לא?! יש לי עוד שנים אחדות –תנו לי לחיות!" כך צעקה בקול זקן וצרוד. הוד-מלכותו בנה רצה להגיד לה דבר מה. וגם הספיק לפלוט את המלים: " העמים החוסים בצלנו, אמא!" אך היא השתיקה אותו, החניקה את דבריו בגרונו: “לא איכפת לי; לא צריך! אני מסתפקת במה שהיה לנו לפני שש-מאות שנים! אני מסתפקת בארצי בלבד, אני מסתפקת במולדת קטנה – אך לראות את אור השמש! מה לי ימים ואיים רחוקים – שם תחת האדמה?!אתה מבין או לא?! אני רוצה שתבטיח לי פה, מניה-וביה, שתשלח את שליחנו לעצור את האווירונים! מניה-וביה!” –צעקה – – וצנחה על הכסא, על כסא-המלכות שבחדר הוד-מלכותו. ואני עמדתי כנציב-עופרת – אך לבי דפק בי כשעון מקולקל. – רע מאוד היה לי, יקירי, רע מאוד. זאת לא מלכתי מילינה – המגרשת את בנה לחזית! והמופיעה בעצמה בעורף החזית ומוחקת לפצצות. – לכך זכיתי! למחרת נסע השליח הרם לחוץ-לארץ “לעצור את האווירונים” – והארמון נדם בדממה ממותחת ומלאה צפיה.

וכעבור ימים הופיע השליח הרם. – נכנס, השתחוה, ניגש אל סבתא הרוממה: “הוד מלכותך תוכל להישאר בארמונה. המרתף אינו נחוץ!” –אמר בגאון ובבטחון וברגש נצחון. הוד רוממותה המלכה הזקנה בעינים לחות מדמעות לחצה את ידו של השליח לחיצת שבץ, ורק מל אחת נפלטה כל הזמן מפיה:" תודה סיר, תודה לך, סיר!" וכעבור ימים אחדים קורא אני בעתונות-חוץ מאמר בשם: “היריקה הגדולה בפני המלכות הגדולה”.

איש-שיחי נשתתק, מזג לו כוס –אך הניח אותה מיד, ועל פניו הופיעה העווית-בחילה למשקה. הוא היה סוף סוף שכור קצת, ותחת לדבר אלי, מלמל ורטן לעצמו: נשתנה העולם. הוד-מלכותה בוכה. שמחה היא, שחיה את ימיה. – בארמון. –מה איכפת לה! –ימות הכל, ובלבד שהיא תחיה.

הוא הרים את עיניו אלי ואומר במבט מעורפל:

–ברחתי משם כחץ מקשת. מה לי ולפחדנות זו? –וד-מלכותה מילינה עמדה תחת מטר היריות, ששתפך אל החצר כגשם, כברד, ידיה על מתניה הרחבות, שדיה הדשנים מתרוממים בנשימתה האמיצה והרוממה והיא יורקת בוז ומחוק כלפי האווירונים למעלה!–ופה: “רוצה אני לחיות!” “מה איכפת לי” – – זה לא בשבילי.

ידיו נתרשלו, את הכוס המלאה דחה הצדה וראשו נפל על השולחן ממלמל-רוטן חרישית ברעש המסעדה המלאה עשן מחניק.

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

אנו שמחים שאתם משתמשים באתר פרויקט בן־יהודה

עד כה העלינו למאגר 47405 יצירות מאת 2636 יוצרים, בעברית ובתרגום מ־30 שפות. העלינו גם 19875 ערכים מילוניים. רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי.

בזכות תרומות מהציבור הוספנו לאחרונה אפשרות ליצירת מקראות הניתנות לשיתוף עם חברים או תלמידים, ממשק API לגישה ממוכנת לאתר, ואנו עובדים על פיתוחים רבים נוספים, כגון הוספת כתבי עת עבריים, לרבות עכשוויים.

נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!

רוב מוחלט של העבודה נעשה בהתנדבות, אולם אנו צריכים לממן שירותי אירוח ואחסון, פיתוח תוכנה, אפיון ממשק משתמש, ועיצוב גרפי. נשמח אם תעזרו לנו להמשיך לשרת אתכם!