_ ספר/י לנו מה שגוי

דואל:

זכרו שאין משמעות למספרי שורה או עמוד בטקסט רציף באינטרנט. אנא ציינו מספר פסקה, ו/או העתיקו כמה מלים סביב כל שגיאה, כדי להקל עלינו למצוא את הטעון תיקון.

רשימת הגהות:

נודיע לך בדואל כשנעיין בהגהות ונתקן את הטקסט.

_ נשמע לשמוע מה אהבת!

דואל:

ההמלצה שלך:

(אנו מפרסמים המלצות ביומן הרשת שלנו)
פרויקט בן-יהודה: בפייסבוק | ב-YouTube
יומן הרשת של פרויקט בן-יהודה

חנוכת הבית

יוסף ריבלין

לתוכן הענינים

 

הבית המדרש המפואר משכני עליון, בחברת "משכנות ישראל" נגמר בעזר מציב גבול אלמנה, לשמחת לבם של כל בני החברה, וכל יראי ה' תמימי דרך השמחים בבנין עיר קדשינו ובהרחבת ישובה.

וביום א' ג' דחול המועד פסח יתחנך בכבוד והדר, ויובאו בו שלש ספרי התורות בשמחה וגיל בקול המון חוגג בעה"י.  והועד, אשר חפץ ה' הצליח בידו, אשר במשך שנה ושלושה ירחים, הקימו לתלפיות ששה עשר בתים גדולים וטובים, ובתוכם יתנוסס הבית המדרש המפואר הזה, בלב מלא תודה והלל לה' מתכבד לקרוא את כל הרבנים הגאונים, וראשי בתי דינים אשר לכוללות הספרדים והאשכנזים הי"ו, ואת כל בני חברתינו האדירה ואת כל איש אשר לבו שמח בהבנות בתים לבני ישראל במרום הר הקדש, ועל הר נחלת חברתינו יראו בכבודם ביום א' שעה 6.  ושלנה הבאה בעבודת בית המקדש נשמח כולנו במהרה בימינו אמן.

 

יהודה וירושלים שנה א, תרל"ז.

 

לתוכן הענינים

לדף הראשי של פרויקט בן-יהודה