רקע
מאיר וילקנסקי
מאיר וילקנסקי (1882‏-1949)
חלוץ, איש העלייה השנייה וסופר עברי בתקופת היישוב
יצירות שהועלו למאגר: 2 יצירות
l פרוזה

 

ספורים מחיי הארץ

ניו יורק: קדימה, תרע"ח

בחדר

תל אביב: א“י שטיבל, תרצ”ד

מגל אל גל

תל אביב: עם עובד, תש"ג

בתחתית ההר: רומן

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"ו 1956

סנוניות: מימיה הראשונים של העליה השניה

תל אביב: מ' ניומן, תשכ"ג

קריעת הים: רומן

תל אביב: מחברות לספרות, תשכ"ז

הגלילה: באר חפרנו

תל-אביב: משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תשל"ח 1978

בימי העליה

תל אביב: צה“ל - מפקדת קצין חינוך ראשי: משרד הבטחון - ההוצאה לאור, תשמ”ג 1982

s יצירות מתורגמות

 

יסורי ורתר הצעיר / י"ו גיתה

יפו: יפת, תרע"א

הקדמה לספר: “יסורי ורתר הצעיר” / ר' בנימין

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מאיר וילקנסקי

הקלידו

  • יעל פרידמן

הגיהו

  • מלאכי שפר ז"ל

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של מאיר וילקנסקי

הקלידו

  • יעל פרידמן

הגיהו

  • מלאכי שפר ז"ל