רקע
שמואל אייזנשטדט
שמואל אייזנשטדט
(1886‏-1970)
משפטן והיסטוריון של המשפט, בלשן ומו"ל


a מאמרים ומסות

 

ראשית יחוסיו המשפטיים, הבין לאומיים של העם הישראלי

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ו

אברהם אורי קובנר בסוף-ימיו

אודסה: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ו

על הוראת המשפט העברי: בבית הספר למשפט של ממשלת ארץ-ישראל

ירושלם: מוציא לאור לא ידוע, 1927

לדמותו של יעקב בן-מאיר ז"ל: ליום מלאות שנה לפטירתו (כ“ג אייר הת”ש - כ“ג אייר התש”א)

תל-אביב: הועדה להצבת-יד ליעקב בן מאיר ז“ל, תש”א

גלויות וחרבנן: מקורות לדרכי האבקותם של היהודים בדורות האחרונים

הר הכרמל: בית הנוער - מיסודו של פ' רוטנברג, תש"ה (קונטרס ז' של “קונטרסים של מקורות לידיעת העם”)

לבחינת ערכי הדימוקראטיה

תל-אביב: דפוס י. שלומי, תש"ו

וולאדימיר לנין: ילקוט מאמרים למלאות 25 שנה לפטירתו 1924–1949

תל-אביב: ליכוד, תש"ט

כיצד נקבל פני אחינו הבאים?

תל אביב: שרות תרבות של צבא הגנה לישראל, תש"ט

עשרים שנה לייסודו של בית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תשט"ו-1954

חייה הרוחניים של רוזה [איזנשטט]: למלאות ארבע שנים לפטירתה, 30 ביולי 1961–1957

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תשכ"א

ציון במשפט

תל אביב: המשפט, תשכ"ז

[אסף תדפיסים]

תל-אביב, ועוד: מוציא לאור לא ידוע, תש“ח-תשכ”ח

כינוייהם המפלגתיים והספרותיים של עסקני תנועת העבודה היהודית וסופריה

תל-אביב: מוציא לאור לא ידוע, תש"ל

על עלומים שנקפדו: (אליקים) - מוסקבה כ“ח אייר תרע”ז ירושלים ט' תמוז תשכ"א

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש"ל

j זכרונות ויומנים

 

רשמי-ביקור בצ’כוסלובקיה

תל-אביב: ליכוד, תשי"ז

v עיון

 

עין משפט: ספר שמוש ביבליוגרפי לספרות המשפט העברי

ירושלים: המשפט, תרצ"א

שמות נבחרים לילדות

ירושלים: דרור, תש"ב

המשפט הרומאי - תולדותיו ותורתו

חיפה: יובל, תשכ"ב

החלוץ במערכה: לזכר האב והמורה, פרשת חייו ופעולתו של אבי-מורי יוסף איזנשטדט

תל-אביב: ליכוד, תשכ"ה 1965

שפתנו העברית החיה

תל אביב: תקומה, תשכ"ז 1967

פרקים בתולדות תנועת הפועלים היהודית

תל-אביב: ליכוד, תש“ל-תשל”ד

s יצירות מתורגמות

 

ספרי החוקים של יוסטיניאנוס קיסר

ירושלם: המשפט, תרפ"ט 1928

הקונסטיטוציה: (החוק היסודי) של ברית הרפובליקות המועצתיות הסוציאליסטיות

ירושלים: דרור, תש"ב

על המאטריאליזם הדיאלקטי וההיסטורי / יוסף ויסריונוביץ' סטאלין

תל אביב: ספרים טובים, 1945

יוסף סטלין - קורות חייו / גאורגי פיודורוביץ אלכסנדרוב, מ"ר גאלאקטיונוב

מרחביה: הקבוץ הארצי השומר הצעיר, 1949

הקונסטיטוציה (חוקת היסוד) של הרפובליקה הצ’כוסלובאקית: נתפרסמה וקיבלה את תוקפה ב-9 ביוני 1948

תל-אביב: ליכוד, תשי"ג 1953

הקונסטיטוציה: (חוקת היסוד) של הרפובליקה הפולנית העממית אושרה על ידי הסיים המחוקק ב-22 ביולי 1952

תל-אביב: ליכוד, תשי"ד 1953

מסע מפטרבורג למוסקבה / אלכסנדר ראדישצ’ב

תל אביב: ליכוד, תשי"ד

השונא בתוך החומות / ישעיה זאנדבערג

תל אביב: תקומה, תשכ"ו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל אייזנשטדט

הקלידו

הגיהו

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל אייזנשטדט

הקלידו

הגיהו