רקע
עקיבא אטינגר
עקיבא אטינגר
(1872‏-1945)
אגרונום ופעיל ציוני, ממעצבי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל, כיהן כמנהל מחלקת ההתיישבות בסוכנות היהודית


a מאמרים ומסות

 

החכירה בירושה ויתרונותיה למעשה

יפו: הקרן הקימת לישראל, תרע"ח

דין וחשבון של המחלקה לחקלאות ולהתישבות לשנות תרע“ט, תר”פ, תרפ"א (עד סוף יוני)

ירושלים; ברלין: דפוס עבר, תרפ"א

נטיעת גפנים בעזרת זמורות אמריקניות / תרגם ד. יפה

יפו: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ב

העבודות בנטיעת גפנים מורכבות

בתוך: ההסתדרות הציונים. מחלקה להתישבות חקלאית: הוראות מעשיות.– נומ. 16, תרפ"ב

כפר נהלל: איך בונה קרן-היסוד כפרים חדשים בארץ-ישראל על אדמת הקרן הקימת לישראל

LONDON: המשרדים הראשיים של קרן היסוד וקרן הקימת לישראל, תרפ"ד 1924

נוריס העברית: איך קרן-היסוד מישבת מחדש בארץ ישראל את האזורים החקלאיים המפורסמים מימי-קדם

לונדון: הלשכה הראשית של קרן-היסוד, תרפ"ה

ההתישבות החקלאית של היהודים בארצות הגולה

תל-אביב: דפוס הפועל הצעיר, תרצ"ד

השגים ואפשרויות של החקלאות העברית בארץ-ישראל

תל-אביב: הועד הארצי למען החייל היהודי, תש"ה

v עיון

 

חברות לישוב ארץ ישראל / תרגם מאנגלית מבש"ן

יפו: הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל, מבוא תר"פ

עם חקלאים יהודים בתפוצות

מרחביה: הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1942

עם חקלאים עברים בארצנו

תל-אביב: עם עובד, תש"ה

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עקיבא אטינגר

הקלידו

 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • סוניה מרמרי
 • עמינדב ברזילי
 • עמי זהבי;

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

חברות לישוב ארץ־ישראל; עם חקלאים עברים בארצנו

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של עקיבא אטינגר

הקלידו

 • חנה טל
 • יעל זאבי
 • יעקב לוינסקי
 • רנה כהנא
 • שולמית רפאלי

הגיהו

 • סוניה מרמרי
 • עמינדב ברזילי
 • עמי זהבי;