רקע
שמואל קליין
שמואל קליין
(1886‏-1940)
רב, היסטוריון, חוקר הגאוגרפיה של ארץ ישראל וחבר ועד הלשון העברית


a מאמרים ומסות

 

החומר הטופוגרפי לא"י: בספר “כפתר ופרח” לר' אשתורי פרחי

בודאפעשט: דפוס קאטצבורג, תרפ"ג

על אדות קמיע אחד וכתבתו: מוגש לכבוד הרב הראשי עמנואל לעף ליום הולדתו השבעים (20.1.1924)

נובי-זמקי: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ד

מאמרים שונים לחקירת ארץ-ישראל

וינה: מנורה, תרפ"ד

דרך חוף-הים

ירושלם: חמו“ל, תרפ”ג 1924

שלש מתנות טובות

ירושלם: דפוס הפועלים, תרפ"ו

אנשי ירושלים, יקירי ירושלים, נקיי-הדעת שבירושלים, בני-ציון

ירושלים: דפוס המדפיס, תרפ"ו

במסליס

ירושלם: דפוס עזריאל, תר"ץ

מחקרים בפרקי היחס שבספר דברי-הימים

ירושלם: חמו“ל, תר”ץ

[אסף תדפיסים]

ירושלים ועוד: מוציא לאור לא ידוע, תרפ“ה-תרצ”ג

לשאלת דברי התורה בפי הנביאים

בודפשט: דפוס האחים געווירץ, תרצ"ז

הקרקע: סקירה היסטורית על שאלת הקרקע בארץ ישראל

ירושלים: הועד הארצי של הקרן הקימת לישראל בא“י, תרצ”ז

הערות אחדות למאמריהם של מייזלר ושובה על החפירות בבית שערים

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ח

לחקר הכנויים והתוארים

בודפשט: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ח

פרופיסור ר' אברהם ביכלר: כחוקר ארץ ישראל

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ח

חבורות בירושלים בימי בית שני

תל אביב: דפוס הצופה, תרצ"ט

תחומי הארץ במשנת התנאים, בתוך: “גבולות הארץ: מחקרים” / בתרגום ח' בר דרומא

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"ה

v עיון

 

ארץ ישראל: גיאוגרפיה של ארץ ישראל לבתי-ספר תיכוניים ולעם

וינה: מנורה, תרפ"ב

עבר הירדן היהודי: מזמן בית־שני עד המאה האחרונה של ימי־הבינים

וינה: “מנורה”, תרפ"ה

כתבי שמואל קליין: ביבליוגרפיה משנת תרס“ח-תרצ”ז. א. כתבים בחקירת א"י ב. שאר ענינים

ירושלים: דפוס מרכז, תרצ"ז

תולדות חקירת ארץ ישראל בספרות העברית והכללית

ירושלים: מוסד ביאליק ליד הסוכנות היהודית לארץ ישראל, תרצ"ז 1937

ארץ יהודה: מימי העליה מבבל עד חתימת התלמוד

תל אביב: דביר, תרצ"ט

ארץ הגליל: מימי העליה מבבל עד חתימת התלמוד

ירושלם: מוסד הרב קוק שעל יד המזרחי העולמי, תש"ו 1945

תולדות הישוב היהודי בארץ ישראל: מחתימת התלמוד עד תנועת ישוב א"י

תל אביב: מ' ניומן, תש"י 1950

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל קליין

הקלידו

  • דרור איל
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • שולמית רפאלי

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שמואל קליין

הקלידו

  • דרור איל
  • שולמית רפאלי

הגיהו

  • שולמית רפאלי