רקע
יוסף אלמנצי
יוסף אלמנצי
(1801‏-1860)
משכיל, סופר, משורר, אספן ספרים וסוחר יהודי איטלקי


t שירה

 

מעיל קינה: מספד על ישראל לבית קוניאן

ריגייו: PRESSO LE SOCIETA, תקפ"ד

הגיון בכנור

Wien: Franz von Schmid, 1839

מנחה שלוחה לידידו כמה“ר שמואל דוד לוצאטו, אשר שר יוסף אלמנצי איש פאדובה. לידידו אלופו ומידעו הגבר הוקם על נעים זמירות חכם לבב ואמיץ כח כמה”ר שמואל דוד לוצאטו מורה בבית מדרש הרבנים בעיר פאדובה.

אשירה נא לידידי

א. תפלה לאל חיי

ב. ויברך יוסף את ה'

ג. צדיק אתה י"י

ד. זה דור דור שָׁוְא

ה. דברי איש כבד עון

ו. דברי איש רב פשע

ז. טוב שבת בארץ מדבר

ח. משל ממשלי איזופו

ט. אודיע אמונה בפי

י. גם את זה לעמת זה עשה האלהים

יא. גבה עינים ורחב לב

יב. עיני בנאמני ארץ

יג. אליכם גאים אקרא

יד. מדוע רשעים יחיו

טו. שיר זהב

יו. ואני באוהבִי אעלוזה

יז. ביום חתונת

יח. ליום חתונה

יט. קרב אתה ושמע

כ. החכמה והמתחכם

כא. על חיי החכם

כב. אשירה נא לידידי

כג. על ס' הנחמד אוהב גר

כד. ביום הלדת את אוהבי

כה. לידידי

כו. הזאב והשועל

כז. אל קבר אלכסנדר מוקדון

כח. הוֹי גוֹי חוטא

כט. לב נשבר ונדבה

ל. על המות

לא. [הִנֶּנִּי הָהּ!]

לב. [יוֹסֵף עִוִֵּר רַק מִיָּמִין]

לג. הַר הָרֶה לָלָת

לד. המחבר דכא ושפל רוח

לה. אנקראון עליו מלין יכביר

לו [אַל תִּקְרְבִי]

לז [הֵן שַאֲנְן אֶהְיֶּה]

לח [אֹהֵב דָּבֵק מֵאָח]

לט. ויהי לאבל כנורי

מ. [עֶבֶד לְךָ הַכֶּסֶף]

מא. אמרתי אספרה כמו

מב. אדברה וירוח לי

מג. אודיעך קשט אמרי

מד. מוסר שירִי בני אל תמאס

מה. תהלת יראת ה' ידבר פי

מו. זד יהיר! לאמרי הט אזנך

מז. גאות אדם תשפילנו

מח. למוכיחים הישרים בלבותם

מט. לך אל נמלה עצל

נ. גאות עריצים אשפיל

נא. על כילי המתפאר

נב. קול חתן וקול כלה

נג. לעד בצור יחצבון

נד. אבן זכרון לרודף צדקה וחסד

נה. מצבת קבורת אשה

נו. [חִישׁ חִישׁ תְּמוּנַת אֵל]

נז. אבל אם כארי נוהם

נח. מצבת קבורת עובר ארחות ימים

נט. מצבת קברת אוהבי

ס. מצבה

סא. לכבוד בני חברת עוש' טוב

סב. לבעל אחותי היקר

סג. לאחותי הנעימה

סד. אה זה חדש הוא בית תלמוד תורה

סה. ביום חתונת אוהבי

סו. ביום אשר נכתר

לנכח ספרו מדבר, הצעיר המחבר.

ויהי בראות שד"ל את יקר מלאכת ידידו

הגיון בכינור איטלקית / יוסף אלמנצי

קינים והגה והי: על אהב טהר לב יעקב חי פארדו

פראג: מוציא לאור לא ידוע, תר"א 1841

יד יוסף: זמירות ושירים, אגרות ומצבות

קראקא: יוסף פישער, תרמ"ט

מבחר השירה העברית באיטליה / חיים שירמן

ברלין: שוקן, תרצ"ד 1934

על בעל אשה יפה המפחד תמיד מפח יוקשים

על־השלג

שיר זהב לקוח מטרקוטו טסו (Veglia VII)

נזם זהב: צ"ז סונטות

תל אביב: מחברות לספרות, תש"י

לכבוד ידידי החכם והנבון נעים זמירות ישראל כמה"ר

א. בן יכבד אב

ב. לכבוד מורי ורבי חכם ונבון מהנעלבים ואינם עולבים. עושה צדקה ומשפט כמוהה"ר ישראל קוניאן זצ"ל

ג. לכבוד החכם המשורר והרופא כמוהר"ר שבתי חיים מריני זצוק"ל אב"ד ק"ק פאדובה

ד. לכבוד החסיד והענו השמח בחלקו גם כי עני הוא הגאון מופת הדור והדרו כמוהר"ר יעקב חזק זצו"קל אב"ד ק"ק פאדובה

ה. לכבוד איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע יושב ולומד בחברת שוקדי דלתות תורה בק"ק פאדובה כמה"חר יעקב חי לוצאטו זצ"ל אשר נאסף אל עמיו בן תשעים שנה בשנת התקפ"ח

ו. ביום חרון אף ה', יום הלקח ארון האלהים מקרב מחנה מודינא ה"ה הרב המופלא וכבוד ה' מלא כמוהר"ר מזל טוב מודינא זצוק"ל מ"ץ בעירו, והשאיר אחריו ברכה, בנו יחידו חכם לבב ואמיץ כח כמהח"ר דוד זכות נר"ו

ז. מי לנו גדול כ משה מנדלסון אשר ידעתו החכמה פנים אל פנים? מי כמהו מורה השארות הנפש בפידון שלו אשר אין ערוך אליו? מי כמהו יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמיענו אותה? וענתה השירה הזאת לפניו לעד

ח. לכבוד הכהן הגדול מאחיו אשר הושׁם על ראשו כתר הרבנות ומלא את ידו בק"ק טארנופול לרעות ביעקב עמו ובתבונות כפיו ינחם ה"ה החכם השלם מופת הדור והדרו כמוה"רר שלמה יהודה כהן רפאפורט כר"ו

ט. לדורש טוב לעמו המאיר על הארץ שמש החכמה והמוסר בספרים המלאים כל טוב ומצא חן ושכלּ טוב בעיני אלהים ואדם ה"ה ידידי היקר כמה"ר יום טוב ליפמן צונץ בעיר ברלין

י. לידידי המפואר החכם והמשורר כמה"ר יום טוב ליפמן צונץ לּמען ישים כל מגמתו לעשות שירים משירים שונים הנחמדים והנעימים במדה במשקל ובמשורה כמשפט בני איטליא, ואשא את שמו על שפתי השיר לתהלה ולשם ולתפארת

יא. לידיד נפשי לנעים זמירות ישראל לשד"ל על ספרו כנור נעים

יב. בהקריבי תולדות רמח"ל מפאדובה לידידי כרע כאח לי החכם והנבון הגואל משחת חיי שפת כנען בקרב ישראל עמו כמה"ר שמואל דוד לוצאטו, אמרתי כבד אכבדהו ועליו תטוף מלתי

יג. אשירה נא לידידי החכם והנבון ולכל תכלית הוא חוקר כמה"ר שמואל דוד לוצאטו ביום חתונתו עם (אחות אשתו בלהה נ"ע) הבתולה המהללה חכמת לב ויראת ה' מרת לאה סגרי מעיר טריאסטי בשנת והוא כחתן יוצא מחפתו לפ"ק

יד. לאוהבי כמ"ר ישראל דיל ויקייו ביום חתונת בתו הבכירה חכמת לב ומהללה עם הבחור יפה תאר ויפה מראה כמ"ר מרדכי שוסטר כ"ץ

טו. ביום חתונת אוהבי הנחמד כמ"ר יעקב צבי טריאסטי עם הבתולה המהללה יפת תאר ויפת מראה מרת פאני מונטלתי

טז. אשירה נא לידידי אשר העלים עיניו ממני גם כי אזעק ואשׁוע המשכיל הנבון והמשורר כמ"ר שמואל חיים זלמן מעיר טריאסטי

יז. ביום אשר הוכתר בכתר הרבנות אוהבי וידידי החכם והנבון בחור מעם כמוהר"ר משה עהרנרייך הלוי אשר אביו לא פחד פחד וישלחהו פה פאדובה מארץ מרחקים בראדי ללמוד תורה הרימותי קולי ואקרא:

יח. ואני בבואי בעיר בָּשָׂן נִרְאָה אֵלַי וִיטוֹרֵיל. ואזמרה לשמו כי נעים

יט. לרעי כאח לי המוכיח במישור לאנשים הנותנים כתף סוררת אל עם ה' בעזבם את תורתו, ואת סכלותם ואת רוע לבבם הראה נגד כל ישראל ונגד השמש

כ. לידידי הנעים אשר רגלו עמדה במישור ושם שברו על ה' אלהיו ביום טובה כיום רעה ויהי אישׁ מצליח

כב. על ראש הכופרים ברוך שפינוזה

כג. על משורר השׁוקד על דלתות בית היין

כד. חלום הכילי

כה. ליום כלולות

כו. מי יוכל עצור במלין, על איש אשׁר בין שׁדי הזמה והסכלות ילין, מרים קולו בתעצומות לכל אשר שואלין, והוא מהמתחסדים ומניח ב' זוגות תפלין, להראות את עצמו כאחד מהמקובליּן, אשר היו בעוכרינו כמשפטם מקולקלין, והמה מורדין בקדש וגם מועלין

כז. אין עוד בינה במקֻבלים, עבדה עצה מביניהם, נסרחה חכמתם

כח. אל מול פני המְקֻבָּל שתים נשים ( עֲשִׁירָה וַעֲנִיָּה) תבאנה לדעת גלגוליהן

כט. על מְקֻבָּל או עושה מעשׂה זמרי ומבקש שׂכר כפינחס

ל. על המקֻבלים אשליך נעלי

לא. על ספר רזיאל (שואל ומשיב)

לב. על רוֹפא אחד אשר בבואו לבקר את החולה בקש האשה בעלת הבית, והנה היא בורחת מפניו ולא יספה שוב אליו עוד

לג. טוב שברופאים לגיהנם

לד. מצ"ק

לה. ויבכו שני אחים במחנה, שם האחד אַל־דָּת ושם השני בַּל־דָּת ותנח עליהם רוּח רעה על מות אביהם

לו. על עשיר אחד המתפלל בחזקה ובחפזון ויוציאו אותו מבית הכנסת בשריקות עדרים

לז. מי זה האיש שמח בחלקו

לח. כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו

לט. עושה רמיה דובר שקרים

מ. הן דן דינך למזור, זד יהיר, רפֻאות תעלה הן לך

מא. על השלג

מב. על עשב הַטַּבָּאקוֹ הנקרא גם בשם מַלְכָּה ונִקוֹצִיאָנָה

מג. על תולעת המשי

מד. על יין שרוף הנקרא מים חיים

מה 1 המלוה והלוה

מו. 2 לוה רשע ולא ישלם

מז. 3 וצדיק חונן ונותן

מח. קשה כשאול קנאה

מט. לגונב דעת עַמו, ומוכיח לרשע מומו, ואינו מכיר את עצמו, כי פּלַיָּארִיוּס הוא וגזלה עִמו

נ. על המאבד את עצמו לדעת

נא. יושבי חלד, אוהביכם איה הם?

נב. אשרי משכיל אל דל ומכל צרותיו הושיעו

נג. הַוַמְפִּירִזְמוּס בין המתים ובין החיים

נד. גם בשחוק יכאב לב, ואחריתה שמחה תוגה

נה. חכם בעיניו איש עשיר ודל מבין יחקרנו

נו. על כילי אחד אשר מת בתוך אוצרו

נז. איש מתעבר על מתי סודו. אוכלי שלחנו ומאדו. אשר ביום מפלתו ואידו. רחקו מעליו ונשאר הוא לבדו. כי אין כל מאומה בידו

נח. על המשלם רעה תחת טובה

נט. חנפי לב ישימו אף

ס. בינו נא זאת, בחורי חמד, ותחי נפשכם

סא. על בעל אשה יפה המפחֵד תמיד מפח יוקשים

סב. טובה צפרנן של ראשונים מכריסן של אחרונים

סג. תהלת מלך שברופאים Le Roy ידבר פי

סד. אליכם גאים אקרא ואשא עליכם משל

סה. לַכֹּל זמן הזה, ועת לכל חפץ

סו. על רכב הנקרא Omnibus (ויותר נכון לקרותו Quibusdam) המוציא והמביא אנשים ונשים וטף וכל רכושם למרכבות האד

סז. הַדּוֹר! אַתֶּם בקרבכם נפלאות סוס דוהֵר ומרכבה מרקדה

סח. כבשה אחת בין כמה זאבים

סט. ביום חתונת פיסארו – ויטאלי

ע. ביום אשר הוקם עָל לבשר צדק בקהל רב, ק"ק פראג, החכם והנבון ולכל תכלית הוא חוקר כמוהר"ר יצחק שאול קּעמפף נר"ו

עא. ביום חתונת ידידי היקר חכם לבב ואמיץ כח כמוהר"ר דוד חנניה ויטרבי עם הכלה המהללה מרת חנה לוריא

עב. על אשה יפה – וסרת טעם

עג. כל גיא ינשא

עד. וכל הר וכל גבעה ישפלו

עה. למהֻלל ברוב התשבחות, החכם המפואר כמוהר"ר משה ישראל חזן שליח ירושלים, ביום אשר הונף ואשר הורם לרב קהלת רומא הנשגבה

עו. עת לחשות

עז. ועת לדבר

עח. עת מלחמה

עט. ועת שלום

פ. אין שלום אמר ה' לרוצחים

פא. תאות רשעים תאבד.

פב. זכר צדיק לברכה

פג. ושם רשעים ירקב

פד. תהו ובהו

פה. תבל ויושבי בה

פו. מה יתרון לאדם בכל עמלו אם אין אלהיו בקרבו?

פז. לכבוד החכם המפואר דאקטאר פראפעססאר יעקב גאלדענטהאל בהוציאו לאור עולם הספר הנחמד מדרש מעט (למשורר האיטלקי החכם והרופא משה ריאטי), והפליא לעשות בהקדמתו הארוכה איטלקית ועברית

פח. לכבוד ידי נפשי כְּרֵעַ לי החכם שד"ל על ביאורו לנבואות ישעיה

פט. ביום חתונת המליץ המפואר כמ"ר חזקיה הכהן עם בתולת חן ומשכלת מרת אדילי טריאסטי

צ. ביום חתונת הבחור הנעים החכם המהנדס כמ"ר משה זארה עם הכלה המהללה ותשאות חן חן לה מרת מלכה קארולינה טריאסטי

צא. ביום ר"ח אלול שנת יחי אדוני הישר, יום מלאת שבעים שנה לידידי החכם המפואר כמוהר"ר יצחק שמואל ריגיו נ"י

צב. עוד לכבוד החכם יש"ר ביום מלֹאת לו שבעים שנה

צג. לכבוד אהובי אשר כנפשי, זקן בחכמה ורך בשנים אשר הוציא מאפלה לאורה דברים נפלאים, זה דודי וזה רעי מהח"ר אוהב גר לוצאטו אשר בדמי ימיו עודנו בן כ"ד שנים וחצי נקרא אל השמים מעל ביום כ"ה לחדש טבת שנת תרי"ד בעיר פאדובה

צד. לאשה חכמת לב ויראת ה' המשוררת הנודעת בקרב עם בחר לו יה מרת רחל מב"ת אשת כמר יעקב מרפורגו מעיר טריאסטי

צה. לזקן ונשֻא פנים, ירא את ה' ובמלותיו חפץ מאד כמ"ר

צו. בן אדם! תזכור מעללי יה וטוב לך

צז. אשׁירה נא לידידי ואשים קנצי למלין

לכבוד ידידו המחבר

יוסף אלמנצי - אַחֲרִית־דָּבָר מֵאֵת י. זמורה

v עיון

 

אבני זכרון: והן שבעים ושש מצבות בעיר טוליטולה העתיק אותן אחד מן הקדמונים

פראג: דפוס מ. לנדא, תר"א

זה ספר תולדות ר' משה חיים לוצאטו

Lemberg: Druck von A. Waydowicz, 1879

s יצירות מתורגמות

 

ליום כלולות מורפורגו-לוי: ביום חתונת כמר גדליה מורפורגו ומרת סוזאנה קארולינה לבית לוי הקריב מעט צרי [למזמור ה' לפרנציסקו פיטררקה בלשון רומי] / פרנציסקו פיטררקה

טריעסט: מוציא לאור לא ידוע, 1859

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אלמנצי

הקלידו

 • אמיר ברטוב
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חנה מורגנשטרן חוה ראוך סטקלוב
 • נועה הורן
 • קלרה יחזקאל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • בת ציון רביב

מהו פרויקט בן־יהודה?

פרויקט בן־יהודה הוא מיזם התנדבותי היוצר מהדורות אלקטרוניות של נכסי הספרות העברית. הפרויקט, שהוקם ב־1999, מנגיש לציבור – חינם וללא פרסומות – יצירות שעליהן פקעו הזכויות זה כבר, או שעבורן ניתנה רשות פרסום, ובונה ספרייה דיגיטלית של יצירה עברית לסוגיה: פרוזה, שירה, מאמרים ומסות, מְשלים, זכרונות ומכתבים, עיון, תרגום, ומילונים.

אוהבים את פרויקט בן־יהודה?

אנחנו זקוקים לכם. אנו מתחייבים שאתר הפרויקט לעולם יישאר חופשי בשימוש ונקי מפרסומות.

עם זאת, יש לנו הוצאות פיתוח, ניהול ואירוח בשרתים, ולכן זקוקים לתמיכתך, אם מתאפשר לך.

תגיות
חדש!
עזרו לנו לחשוף יצירות לקוראים נוספים באמצעות תיוג!
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יוסף אלמנצי

הקלידו

 • אמיר ברטוב
 • דניאל פריש
 • דפנה פילובסקי
 • חנה מורגנשטרן חוה ראוך סטקלוב
 • נועה הורן
 • קלרה יחזקאל
 • שלי אוקמן

הגיהו

 • בת ציון רביב