רקע
שלום בן יעקב הכהן
שלום בן יעקב הכהן (1771‏-1845)
היה משורר עברי, איש תנועת ההשכלה.
יצירות שהועלו למאגר: 0 יצירות
t שירה

ניר דוד: שירי תפארת לדוד בן ישי

וינה: אנטאן עדלער פאן שמיד, 1834.

מטעי קדם: על אדמת צפון

משלי אגור: מוסר במשל ומליצה

ברלין: חיזוק נערים, תקנ"ט.

k מחזות

עמל ותרצה: שירת דודים בשלושה חלקים

v עיון

קורא הדורות: דברי הימים לעמנו… מימי מלכות בית החשמונאים עד היום הזה

ורשה: דפוס דוד שקלאווער, תקצ"ח.

כתב יושר: הוא תבנית אגרות מליצות עברית ואשכנזית

w מכתבים

קבוצת אגרות

וינה: [מוציא לאור לא ידוע], 1847.

ספר מכתב משולש

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום בן יעקב הכהן

הקלידו

  • אמיר ברטוב
  • ורה ריבלין
  • רבקה קולבינגר
  • רחל זלינגר
  • תאיר אלוף
  • תמר קליין

#

הגיהו

  • נורית רכס
  • עמינדב ברזילי
  • צחה וקנין כרמל