רקע
שלום בן יעקב הכהן
שלום בן יעקב הכהן (1771‏-1845)
היה משורר עברי, איש תנועת ההשכלה.
יצירות שהועלו למאגר: 0 יצירות
t שירה

 

ניר דוד: שירי תפארת לדוד בן ישי

וינה: אנטאן עדלער פאן שמיד, 1834.

מטעי קדם: על אדמת צפון

רדלהיים תק“ס, 1800; תקס”ז 1807; ז’ולקווה תקע"ח 1818.

משלי אגור: מוסר במשל ומליצה

ברלין: חיזוק נערים, תקנ"ט.

k מחזות

 

עמל ותרצה: שירת דודים בשלושה חלקים

דלהיים תקע"ג, 1812; 1822; 1862; 1869.

w מכתבים

 

קבוצת אגרות

וינה: [מוציא לאור לא ידוע], 1847.

v עיון

 

קורא הדורות: דברי הימים לעמנו… מימי מלכות בית החשמונאים עד היום הזה

ורשה: דפוס דוד שקלאווער, תקצ"ח.

כתב יושר: הוא תבנית אגרות מליצות עברית ואשכנזית

וינה תק"ף, 1820

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום בן יעקב הכהן

הקלידו

 • אמיר ברטוב
 • ורה ריבלין
 • רבקה קולבינגר
 • רחל זלינגר
 • תאיר אלוף
 • תמר קליין

#

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין כרמל

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של שלום בן יעקב הכהן

הקלידו

 • אמיר ברטוב
 • ורה ריבלין
 • רבקה קולבינגר
 • רחל זלינגר
 • תאיר אלוף
 • תמר קליין

#

הגיהו

 • נורית רכס
 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין כרמל