רקע
ברוך קימרלינג
ברוך קימרלינג (1939‏-2007)
היה פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, מאבות המחשבה הביקורתית במדעי החברה בישראל; עסק בסוציולוגיה של החברה בישראל, החברה הפלסטינית והסכסוך הישראלי-ערבי.
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
v עיון

 

מהגרים, מתיישבים, ילידים

תל אביב: עם עובד, 2004

שולי במרכז: סיפור חיים של סוציולוג ציבורי

תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, תשס"ז 2007

מבוא לסוציולוגיה

רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשמ“ד 1984-תשמ”ו 1986

פלסטינים: עם בהיווצרותו למן המרד נגד מוחמד עלי ועד לכינון הרשות הלאומית

ירושלים: כתר, 1999

בין מדינה לחברה סוציולוגיה של הפוליטיקה

תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ה 1995

צבא ובטחון: מקראה

ירושלים: האוניברסיטה העברית, תשמ"ה

קץ שלטון האחוס"לים

ירושלים: כתר, 2001

אנומיה ואינטגראציה בחברה הישראלית ובולטות הסכסוך הישראלי-ערבי

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תשל"ד

סוציולוגיה של הפוליטיקה: מקראה / עורך - ברוך קימרלינג.

רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ו 2005

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ברוך קימרלינג

הקלידו

 • דיתי בכור
 • ויטנברג רחל
 • טוני חפץ
 • מלאכי שפר
 • רבקה קולבינגר
 • שלי אוקמן
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל

הגיהו

 • עמינדב ברזילי
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של ברוך קימרלינג

הקלידו

 • דיתי בכור
 • ויטנברג רחל
 • טוני חפץ
 • מלאכי שפר
 • רבקה קולבינגר
 • שלי אוקמן
 • שולמית רפאלי
 • שילה גל

הגיהו

 • עמינדב ברזילי