רקע
אברהם מנחם מנדל מור
אברהם מנחם מנדל מור
(1815‏-1868)
משכיל עברי, לוחם למען תנועת ההשכלה בגליציה


t שירה

 

אריאל: מזכרת עולם למפלאות גבור חיל ערצהערצאג קארל אחי הקיסר פראנץ

לעמבערג: יוסף שניידער, תר"ח

a מאמרים ומסות

 

מאמר מגן החכמה: בו קרב אערוך מול משנאיה אף בו תתמוך ימיני דת האלהית

לבוב: נפתלי הירץ גרוישמאן, תקצ"ד

תפארת ישראל: הוא תולדות המשפחה ראטהשילד, אשר היתה לנס עמים, אחרי מלאת מאה שנה מעת הולדת ראש הבית מוהר"ר מאיר ראטהשילד

Lemberg: gedruckt bei L. Balaban, 1843

עטרת צבי: לזכר מוה' צבי הירש טאדעסקא אשר נאסף אל עמיו במוצאי ש“ק י”ז כסלו תר"ה. כולל קצת חסדי וצדקות האלוף הנכבד הזה

Zolkiew: דפוס MEYERHOFFER S, 1845

כליל יופי: ספר זכרון למפעלות מהר' שמעון עדלר, פאן לעמעל

לעמבערג: דפוס שניידער, 1845

כתר שם טוב: לראש מו' משה באראן פאן מאנטפיארע כולל קצה [!] צדקות וחסדי התמימים האלה ודרכם בקדש להושיע לבני ישראל היושבים בארץ רוסיא

Lemberg: J. Schnayder, 1847

חוט המשולש: ספר תולדות אדם רם ונשא נאפאלעאן השלישי קיסר הצרפתים

Lemberg: דפוס WINIARZ E, 1853

גבור מלחמה: תולדות ראש שרי צבאות עסטרייך פעלדמארשאל גראף ראדעצקי

LEMBERG: דפוס D.H. SCHROENZEL, 1856

###הקדמה ותולדות לוצטו בספר “לישרים תהלה: שיר ידידות” / משה חיים לוצטו למברג: דפוס שרנצל, תרי"ט

v עיון

 

תוספות ל“ספר מקוה ישראל: על דבר עשרת השבטים ומקום משכנם” / מנשה בן ישראל / תרגם ר' אליקים בהר' ר' יעקב ש"ץ

LEMBERG: דפוס C. GROSSMANN, 1847

מבשרת ציון: כולל תכונת כל ערי ארץ ישראל וקברי כל הקדושים אשר בעפרה ישכונו, ואגרות הרב אליעזר הלוי הנקרא דאקטר לעווע

Lemberg: J. Schnayder, 1847

ערוגת הבושם: כולל דברי חכמים וחידותם המפוזרים על פני תלמוד בבלי וירושלמי ומדרשים עם ביאור

לעמבערג: דפוס יאזעף שניידער, 1848

סופר מהיר: מערכת מכתבי עברית

לבוב: דפוס J. SCHNAYDER, תרי"א

דגול מרבבה: ספר תולדות נאפאלעאן הראשון: מלחמותיו, גבורותיו, עד עת שב לאדמתו

טשערנאוויץ: דפוס J. ECKHARDT & SOHN, תרט"ו

כתבי קדש: מכתבי לשון עברית והעתקה בלשון אשכנז גם נוסחאות השטרות. מליצות לחתונה, ציוני קבר, נוסח הטראטי

לעמבערג: דפוס מ“פ פארעמבא, תרי”ז

שלחן ערוך אבן שתיה: כולל כל דיני שכרות לפורים

LEMBERG: דפוס S. BACK, תרכ"ב 1861

השלמות ל“ספר צמח דוד: כולל סדר הדורות וקורות בני ישראל מראש ימות עולם, גם דברי הימים למלכי ארץ” / מאת דוד גאנז

Lemberg: דפוס א"ז סאלאט, 1863

שבילי עולם: תכונת כל ארצות אירופא וכל אשר עבר על זרע יעקב גם בדורות עולמים גם זכר חכמי דורינו

יוזעפאף : ברוך זעצער, תרמ"א 1880

קבוצת מכתבים: מאת סף: כולל תבנית אגרות ומכתבים בלשון עבר ואשכנז

לעמבערג: ישראל דוד זיס דפוס פעליקס בעדנארסקי, תרמ“ח–תר”ן 1888–1890

כל בו לפורים: כולל שאלות ותשובות שכורים גם אקדמות לפורים עם פירוש המלות (הגדה לליל שכורים, סליחות לפורים)

ניו-יורק?: L & P, תשמ"ה

f מילונים ולקסיקונים

 

הר ציון: ספר מדע לשון עבר וארמי א) מלות שפת קדש ופתרונן בלשון אשכנז ב) מלות אשכנז נעתקות ללשון עברי ג) חוקות הדקדוק ועוד

Lemberg: דפוס F. POREMBA.M, 1856

s יצירות מתורגמות

 

קולומבוס: הוא ספר מציאת ארץ אמעריקא זה כארבע מאות שנה / יואכים היינריך קאמפה

למברג חוה גרוסמן, 1846

ספר משל ומליצה: ליקיטים [!] דברי חכמים ממליצותיהם המפוזרים בש"ס ומדרשים מסודרים על פי א' ב' / לאופולד דוקס

לבוב: מוציא לאור לא ידוע, תר"י לערך

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם מנחם מנדל מור

הקלידו

 • דניאל פריש
 • חנה טל
 • מלאכי שפר
 • משה אוקמן
 • שלומית אפל

הגיהו

 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין

עדכונים אחרונים

q

יצירותיו האחרונות שראו אור בפרויקט

קולומבוס: הוא ספר מציאת ארץ אמעריקא זה כארבע מאות שנה / יואכים היינריך קאמפה; שבילי עולם

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם מנחם מנדל מור

הקלידו

 • דניאל פריש
 • חנה טל
 • מלאכי שפר
 • משה אוקמן
 • שלומית אפל

הגיהו

 • עמינדב ברזילי
 • צחה וקנין