רקע
יואל משה סלומון
יואל משה סלומון
(1838‏-1912)
שד"ר, עיתונאי, עורך ומדפיס, מפורצי חומות ירושלים וממייסדי פתח תקווה.


t שירה

 

&&& פריט: מ17250 &&& כותרת: שירי ר' יואל משה סלומון &&&

שיר תפארת בית יעקב: לכבוד תפארת בית הכנסת החדשה בירושלם …

ירושלם: יואל משה שאלאמאן, תרכ"ח

שיר ציון: אשר שרו בני ישראל יושבי ירושלם ביום הופיע הקיסר האדיר פראנץ יאזעף הראשון יר"ה ביפעת הודו והדרו על העיר הקדש

ירושלם ביום חמישי לחדש כסליו 5630 [תר"ל]

שירי ר' יואל משה סלומון

ירושלים: מגנזי ירושלם חוברת קכ“ג, פנחס גרייבסקי, תרצ”ז

שיר תפארת בית יעקב

שיר לכבוד השר הטפסר מאיר אופל ישראל מופיע גלות אריאל סיר משה מונטיפיורי הי"ו

שיר לכבוד הגבירים הרמים רודפי צו"ח מו"ה משה וששון הי"ו בני הגביר המרומם הצדיק המפורסם רודף צדקה וחסד מו"ה יחזקאל ראובן ז"ל מעיר בבל יע"א

שיר לכבוד הגביר היקר נדיב ושוע רודף צדקה וחסד מפורסם לתהלה ולתפארת מו"ה פנחס ראזנבערג נ"י וכבוד רעיתו הנדיבה רבת החסד מרת רבקה מארגנשטערן תחי': אל המנורה

שיר אדמת הקודש

האם והילד

שיר ציון

ברכת ישֻרון [לפרינץ הנעלה ויקטור עמנואל]

ברכת ישֻרון [לקבלת פני קיסר אשכנז ווילהלם השני ורעיתו הקסרית אויגוסטא וויקטוריה]

שירת ציון

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יואל משה סלומון

הקלידו

  • איתן גור־אריה
  • תמר קליין

הגיהו

  • שלי אוקמן