רקע
אברהם פריצול
אברהם פריצול (1450‏-1526)
תלמיד חכם איטלקי, איש אשכולות של תקופת הרנסאנס. יצירתו המפורסמת ביותר היא מסה על קוסמוגרפיה וגאוגרפיה: "אגרת אורחות עולם" (1524).
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
v עיון

 

באור קהלת

יוהניסבורג: מוציא לאור לא ידוע, תשי"ג(-1952)

אגרת ארחות עולם

ונציה: דפוס ז’ואן דיגארה, שמ"ז 1586

פירושי רבינו אברהם פריצול על מסכת אבות

ירושלים: מכון תורה שלמה, תשכ"ד

אגרת ר' אברהם פריצול: בענין עשרת השבטים

לונדון: צ' פיליפאווסקי, תרכ"ח

לקוטים מס' מגן אברהם של אברהם פריצול / מאת דוד שמואל לאווינגר

בודאפשט: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ח

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם פריצול

הקלידו

שמחה בינות

הגיהו

שמחה בינות

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם פריצול

הקלידו

שמחה בינות

הגיהו

שמחה בינות