רקע
אברהם פריצול
אברהם פריצול (1450‏-1526)
תלמיד חכם איטלקי, איש אשכולות של תקופת הרנסאנס. יצירתו המפורסמת ביותר היא מסה על קוסמוגרפיה וגאוגרפיה: "אגרת אורחות עולם" (1524).
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
v עיון

באור קהלת

יוהניסבורג: מוציא לאור לא ידוע, תשי"ג(-1952)

אגרת ארחות עולם

קאפוסט: מוציא לאור לא ידוע, תקע"ד

פירושי רבינו אברהם פריצול על מסכת אבות.

ירושלים: מכון תורה שלמה, תשכ"ד

אגרת ר' אברהם פריצול: בענין עשרת השבטים.

לונדון: צ' פיליפאווסקי, תרכ"ח

לקוטים מס' מגן אברהם של אברהם פריצול / מאת דוד שמואל לאווינגר

בודאפשט: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ח

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של אברהם פריצול

הקלידו

שמחה בינות

הגיהו

שמחה בינות