רקע
יהושע קניאל
יהושע קניאל (1939‏-1998)
פרופסור להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בראילן
יצירות שהועלו למאגר: 1 יצירות
a מאמרים ומסות

 

רשימת הישובים היהודיים במזרח ובמגרב: בימי פריחתה של האימפריה העות’מאנית / בסיוע י' איילון

רמת גן: אוניברסיטת בר אילן - המכון לחקר היהדות במזרח, תשל"ג

ותיקין: מחקרים בתולדות היישוב

רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשל"ה 1975

משפט הישוב החדש בארץ ישראל / אברהם שמואל הירשברג; פתח דבר - יהושע קניאל

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשל"ט 1979

אליעזר בן יהודה בבית האסורים: חנוכה תרנ"ד / 1893 (איגרות) / ערך, הוסיף מבוא והערות

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ד 1983

במעבר: היהודים בארץ-ישראל במאה הי"ט בין ישן לחדש ובין יישוב ארץ הקודש לבין ציונות: מבחר מאמרים

ירושלים: יד בן צבי, תש"ס 2000

v עיון

 

המשך ותמורה: היישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה

ירושלים: יד יצחק בן-צבי, תשמ"ב

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהושע קניאל

הקלידו

  • מרים גולדשטיין

הגיהו

  • נורית רכס

עדכונים אחרונים

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של יהושע קניאל

הקלידו

  • מרים גולדשטיין

הגיהו

  • נורית רכס