רקע
בצלאל (ססיל) רות
בצלאל (ססיל) רות
(1899‏-1970)
היסטוריון יהודי־בריטי, התמחה בתולדות היהודים בכלל ובתקופת הרנסאנס בפרט. הציע היסטוריוגרפיה שהדגישה את פירות היצירה העיקריים בכל תקופה. בהיסטוריוגרפיה שלו גלומה תפיסת עולם הומניסטית, והדגשת חירות האדם וכוח היצירה שלו. הורה באוניברסיטת אוקספורד, ניו יורק ובר אילן. עורך ראשי של האנציקלופדיה יודאיקה


a מאמרים ומסות

 

חברת פדיון שבויים: במאה הי“ז עפ”י העתק מכתבים כ"י …

בודפשט: מוציא לאור לא ידוע, תרפ"ה

מבוא ל"ספר עולם הפוך: מספר קורות המגפה בעיר פאדובה בשנת שצ"א לפ"ק" / אברהם קאטלאנו

קובץ על יד ספר יד / ד תש"ו

מבוא ל“ספר השהם: שערי דקדוק ואוצר מלים” / לרבי משה בן יצחק בן הנשיאה מאינגלטירא

ירושלים: מקיצי נרדמים, תש"ז

[אסף תדפיסים]

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תש“ך-תשכ”א

ההגדה המצויירת שבדפוס

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשכ"א

ההגדה של סאראייבו

תל אביב; ירושלים: מסדה, תשכ"ג

מבוא לספר: הכתובה בעיטורים

בת-ים: א. לוין-אפשטין, 1979

מבוא לספר “כתבי-יד עבריים מצוירים” / בצלאל נרקיס

ירושלים: כתר, 1992

v עיון

 

הדפוס העברי בלונדון: נסיון ביבליוגרפי

ירושלים: מוציא לאור לא ידוע, תרצ"ז

קצור תולדות עם ישראל / מאנגלית - יעקב קופלביץ

תל אביב: מ' ניומן, תשי"ב

בית נשיא / עברית: שלמה סימונסון

תל-אביב: מ' ניומן, תשי"ג 1952

היהודי דישראלי / עברית - י' אורן

תל-אביב: מ' ניומן, תשט"ז

תולדות המחבר בספר “פירושי רבנו אליהו מלונדריש ופסקיו”

ירושלים: מוסד הרב קוק, תשט"ז

הרקע ההיסטורי של המגילות הגנוזות / עברית (מכתב-יד אנגלי) - דניאל שר

תל-אביב: מסדה, תשי"ח

תרומת היהודים לתרבות העולם / תרגום - פנינה בת שילה

ירושלים: מ' ניומן, תשכ"א

תולדות היהודים באיטליה / תרגום גאולה בת-יהודה

תל-אביב: מסדה, 1962

היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה / תרגם מכ"י ח' מרחביה

ירושלים: מוסד ביאליק, תשכ"ב

מנשה בן ישראל: רב, דיפלומט ומוציא לאור

גבעתיים: מסדה, 1969

ההיסטוריה של עם ישראל / עם אחרים

תל אביב: מסדה בשתוף עם החברה להוצאת ההסטוריה של עם ישראל, תשכ“ז 1966-תשל”ג

עם ישראל תולדות 4000 שנה: מימי האבות ועד חוזה השלום / עם מרדכי וורמברנד

תל-אביב: “מסדה”, 1981

תולדות עם ישראל

בוסטון: בית המדרש למורים, תשי“ט-תשמ”ז

מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של בצלאל (ססיל) רות

הקלידו

  • מיה קיסרי

הגיהו

  • מיה קיסרי

עדכונים אחרונים

q
מתנדבים שנטלו חלק בהנגשת יצירותיו של בצלאל (ססיל) רות

הקלידו

  • מיה קיסרי

הגיהו

  • מיה קיסרי