איך נוהגים בגברת?

זאב ז'בוטינסקי מספר בזכרונותיו על חינוכה של אמו בידי אביה:

אמא נשלחה ל"חדר" מחודש ללמודי גרמנית ונמוסי המערב. את הנמוסים האלה למדו בצורת חרוזים; למשל, אם יציגו אותך לפני גברת חשובה, תאמרי –
"בּאָנז'וּר, מאַדאַם שׁאַרמאנט",
און תיכף א קוש אין די האנד.

Tags: , ,

2 Responses to “איך נוהגים בגברת?”

  1. יויו הגיב:

    במילה באנז'ור צריך להיות קמץ מתחת לאות אל"ף.

  2. אכן יש שם קמץ. ייתכן שהגופן לא מציג אותו כיאות בגודל הזה.

Leave a Reply