רקע
אברהם שמואל שטיין
עִם הספר [עלים טרופים ברוח]
xמוגש ברשות פרסום [?]
aמאמרים ומסות
פרטי מהדורת מקור: תל אביב: עם עובד; תשי"ב

הוד-קדוּמים [ימי קדם במולדת], המַרטירוֹלוגיה [עינוּיי הנרצחים על קידוש השם] של הגולה, ליבוּטֵי [טורח ועמל] התקומה במולדת – הלא הם החוּט המשולש אשר לא יינתק, והוא גם חוט-השני המלכד את הסיפורים והציורים אשר בספר זה.

שלושה יסודות הם – ואחד הוא הגורל ואחד הגיבור: האיש מישראל אשר נסיבות התולדות וחליפות התנאים וכוחותיו הפנימיים מעצבים את דמותו ומְנַגדים אורחות חייו. שלושה רמזים הם – והמשכם יבוא גם ביצירת המחבר.

אחדים מן הסיפורים והציורים הכלולים בספר זה כבר ראו אור, בארץ ובגולה, לפני שנים, באכסניות שונות, מהם שעוד ברל כצנלסון עיין בהם בסוף חייו.

תודתי מלב לא. קריב שהופעתו של הספר בעידודו ובזכותו.


א.ש. שטיין

המלצות קוראים
תגיות